Die Heilige Gees kan bedroef word

 

Efesiërs 4: 25-32

 

God het onvoorwaardelik lief. Efesiërs 4: 30 lees: Moenie die Heilige Gees van God bedroef nie. Hieruit kan afgelei word dat daar ’n besondere gesindheid van God af jeens mense uitgaan. Die Heilige Gees van God het mense lief. Mense wat God liefhet, sal Hom ook nie wil bedroef nie.

As ’n mens iemand liefhet, probeer jy om nie aanstoot te gee aan die persoon wat jy liefhet nie. Dit is die basiese eienskap van die liefde. ’n Gelowige wat God liefhet, sal des te meer probeer om só te lewe dat die Heilige Gees van God nie bedroef sal word nie. Tussen die Heilige Gees en die gelowige lê daar immers ’n sterk band van liefde. Niemand sou ’n gelowige gewees het as dit nie vir die inwerking van die Heilige Gees was nie. Niemand kan ’n enkele tree op die pad van heiligmaking vorder of in die hemel kom as dit nie vir die Heilige Gees is nie.

Die Heilige Gees kan op verskillende maniere bedroef gemaak word. Die skrywer verduidelik dat gelowiges nuwe mense is wat na die beeld van God ware geregtigheid en heiligheid ontvang het. Gelowiges is juis deur die Heilige Gees nuut gemaak. As die gelowige nie daardie nuut geskape beeld in die wêreld dra nie, bedroef hy die Heilige Gees. ’n Nuwe mens hou hom nie op met valsheid nie. Hy maak hom nie skuldig aan leuentaal nie. Hy steel nie. Die Heilige Gees raak bedroef wanneer mense sulke dinge doen. So ook oor mense wat hul humeur nie kan beteuel nie, of wat hulle met vuil praatjies besig hou.

By die beeld van God pas mense wat goedgesind en hartlik teenoor ander sal wees, mense wat mekaar sal vergewe soos God ons in Christus vergewe het (Ef 4: 32). Gelowiges is die eiendom van God. Juis daarom moet ons die Heilige Gees nie bedroef nie. Verbly julle in die Here, maar lewe ook so dat julle wys dat julle verbly is in die Here. Deur so op tree, sal jy die Heilige Gees altyd verbly.

Ds Neels van Tonder

Buffelspoort