Die Heilige Gees kan nie gekoop word nie

 

Handelinge 8: 1-25

 

Baie mense hoor van God, of luister na die evangelie van Jesus, maar almal reageer nie dieselfde daarop nie. Jesus het by geleentheid gesê: Nie elkeen wat vir My sê: "Here, Here", sal in die koninkryk van die hemel ingaan nie... (Matt 7: 21).

In die vertelling oor Simon Magus word iets soortgelyk verkondig. ’n Mens kan aan eredienste of godsdienstige bedrywighede deelneem, maar jou deelname alleen waarborg nie dat jy die Heilige Gees gaan ontvang nie. Simon Magus het in die Here begin glo nadat hy Filippus oor Christus hoor preek het. Hy is selfs gedoop en het Filippus daarna oral vergesel, maar kon nie die Heilige Gees ontvang nie. Lukas gee ook die rede. Simon kon nie tot die Here bid nie. Hy wou die Heilige Gees koop. Sy gesindheid teenoor God was nie reg nie. Afguns het hom vergiftig en sonde het hom verstrik.

Mense wat nie bid nie en eerder op hulself staatmaak, kan nie die krag van God voel nie. Die Heilige Gees lei ’n mens om die krag van God te ervaar. As jy in die Gees bid, word jy ’n instrument in God se hand. Dan word jou geloof met die Heilige Gees vervul.

Die Here het geen erg aan offers wat nie uit die hart kom nie. God se guns kan nie gekoop word nie. Jy moet volgens die Gees leef sodat die Gees jou kan vervul. Die vrug van die Gees is immers liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid en selfbeheersing (Gal 5: 22-23).

Ds Neels van Tonder

Buffelspoort