Wat het jou besiel?

 

Genesis 20: 6-10

 

Kyk ’n bietjie na Abimelek se tweede vraag aan Abraham (vers 10): Wat het jou besiel om so iets aan te vang? Dit is vir my die uitklophou – hier hoor ons nou die bene breek. As ons daar was op daardie oomblik, wat sou ons gesien het? Skaamte. Abraham wat sy kop laat sak en rooi word in die gesig. En nou kan ek nie anders nie as om te vra: Hoeveel kere was jy dalk al in dieselfde situasie? Ons dink ons doen goed deur ’n halwe leuen te vertel – maar eindelik laat sak ons net ons kop in skaamte: Wat het my besiel om dit te doen?

Israel het skaam gekry vir hul stamvader, die Christendom het skaam gekry vir ’n aartsvader. ’n Eenvoudige vraag: Wat het jou besiel om so iets aan te vang? Laat die wêreld hul koppe sak in skaamte. Wat nog erger is, is die feit dat iemand wat tot in daardie stadium nie in die Here geglo het nie, hierdie vraag gevra het. Is dit tog nie vandag nog so waar nie? Dit is die wêreld daarbuite wat ons partykeer ons koppe laat sak in skaamte. Die manier hoe ons motor bestuur; die manier hoe ons met ons ouers praat; dit wat ons vir mekaar sê wanneer ons kwaad is vir mekaar. Dit wat ons doen wanneer ons seergemaak is. Die dinge wat ons vertel om ander te beïndruk – alles dui baie kere op skaamte. En die wêreld kyk met groot oë na jou: Is dit hoe hulle leef? Is dit wie hulle is?

Wat my "uitboul" in hierdie teks is dat God dan nog steeds vir Abraham ’n profeet maak. Abraham kan aan die een kant gesien word as iemand wat ons ons koppe in skaamte laat sak – aan die ander kant word hy aangekondig as profeet deur God self. Hoekom? Dit kan wees oor sy besonderse verhouding met God. Maar ek dink dit is juis omdat daar skaamte was. Daar was weer ’n inkeer. God neem die rooi gesigte van mense en draai dit om in jubelende gesigte wat sy Naam besing.

Dr Hein Delport

Krugersdorp