20 sekondes van dapperheid

 

Handelinge 6: 8-15

 

In die film We bought a zoo (gebaseer op ’n ware verhaal) sê een van die hoofkarakters aan sy seun: Al wat ’n mens in ’n oomblik van beproewing nodig het vir groot dinge om te gebeur, is 20 sekondes van dapperheid. Ek dink dit is nogal waar wanneer ons na die lewe van Stefanus gaan kyk. Soms is dit net nodig vir 20 sekondes van manmoedigheid in ’n tyd van beproewing. Ons ken Stefanus. Maar min van ons ken Stefanus soos wat hy in die teksgedeelte beskryf word, as die man met die gesig van ’n engel. Daar is niks so wonderlik soos dapperheid nie.

Dit laat ’n mens wonder: Hoe lyk dapperheid in die lewe van ’n Christen vandag? Wat sou dit beteken as ons sê dat jy 20 sekondes van dapperheid vertoon? Ek dink dit verskil waarskynlik van mens tot mens. Tog is almal van ons besig met ons eie klein oorlog hier op aarde. Daarom moet ons dapper wees. Stefanus het reguit in ’n vyandige wêreld ingestap. Hy was so vol van die Gees en so vol van die genade en barmhartigheid van die Here dat hy reguit in die leeukuil ingestap het. In vers 13 staan daar: Hierdie man wil nie ophou nie...

Luister weer na Stefanus se verhaal. In vers 13 is dit duidelik dat hierdie Jode van die sinagoges, hierdie groot manne, kla oor hom – wat was hul klagte? Hy wil nie ophou nie. Hy hou aan en aan. Hy weet dat niemand dink of voel soos hy nie. Tog huiwer hy nie eens nie. Hy weet hy is reg en hy staan vir dit wat die waarheid is.

Toe al die lede van die Raad stip na Stefanus sit en kyk, sien hulle dat sy gesig soos dié van ’n engel lyk. Ek glo dat Stefanus op daardie oomblik die glorie van God vertoon het. En God kies die kant van Stefanus. As God vir ons is, wie kan dan teen ons wees? Wie het dit gesê? Paulus. Hoekom sê hy later so iets? Want hy het dit met sy eie oë gesien die dag toe God ingetree het – die dag toe ’n man vir 20 sekondes dapper was vir God. Die dag toe God Stefanus se gesig laat blink soos dié van ’n engel om vir die wêreld te sê: Hy is reg! En hy is Myne.

Geliefde, voor jy elke aand dié week gaan slaap, moet jy jouself afvra: Waar was my 20 sekondes van dapperheid vir God?

Dr Hein Delport

Krugersdorp