Ons is die kerk

 

Handelinge 2: 41-47

 

Die oumense sê altyd dat die kerk gebou is met die bak van koeksisters en pannekoek. Dit is waar, elke steen in die gebou is geplant met harde werk deur die gemeente. Maar die kerk is nog nie klaar gebou nie – die gebou is dalk voltooi, maar nie die kerk nie. Die gebou het eers ’n kerk geword vir jou toe jy daar instap. Deur die eeue heen is daar kerke (gemeentes) gebou – kerke het gekom en gegaan. Hoekom het hulle nie gehou nie? Want hulle het van die bloudruk van God afgewyk en daardeur het hulle die waarborg van God vir die kerk verloor.

In die teks ontmoet ons die heel eerste kerk in die geskiedenis. Jesus het hierdie kerk gebou na die uitstorting van die Heilige Gees. Sonder vlek, sonder rimpel. Die suiwerste vorm van kerkwees. En hier in die suiwerste vorm van kerkwees vind ons die bloudruk wat vir ons die versekering, die waarborg gee dat niks die kerk sal vernietig nie.

Hulle het die regte inhoud gehad in die kerk. Vers 42: Hulle het hulle heelhartig toegelê op die leer van die apostels en die onderlinge verbondenheid. Hulle het hulself verbind aan die Woord. Die mense is gelowig. Die kerk was gevul met die sekerheid van die werking van die Heilige Gees. Dit is deur die prediking dat die Gees die mense wakker gemaak het. Die kerk het ook ’n lerende kerk geword. Hulle het ander mense geleer. Kyk vir ’n oomblik na vers 43: Die mense is met diep ontsag vervul. Dit is wanneer mense met soveel verwondering vervul word dat hulle dit nie kan verduidelik of verstaan nie. So ’n kerk is ’n liefdevolle kerk. Hulle het getrou bymekaargekom.

Dit is belangrik dat ons vandag weer hierdie kerk vind. Wat nou belangrik is, is dat ons die bloudruk van die kerk naby aan ons sal hou en dat ons as gemeente sal sê: In die inhoudelike, in ons karakter, sal ons die liefde van Christus vertoon en sal ons as eenheid saamstaan en God prys, want ons is die kerk.

Dr Hein Delport

Krugersdorp