Die appel val nie ver van die boom nie!

 

Genesis 4

 

Die harmonie van die skepping word versteur deur die opstand en ongehoorsaamheid van Adam en Eva. Net so word die harmonie wat Adam en Eva ervaar nadat God aan hulle genade bewys het, weer versteur as hul seun Kain in opstand kom teen sy broer Abel en hom vermoor – ’n daad wat in wese opstand en sonde teen God is. Inderdaad, die appel val nie ver van die boom nie!

Begenadigde rusdagmense word opstandige sondaarmense, word moordenaar-mense. So dikwels sien ons dat as mense die sin van hul lewe verloor, hulle ook nie meer omgee vir die lewe van ander nie. Dit gebeur as die lewe nie meer as ’n gawe van God waardeer word nie. Ook vandag was die nuus weer vol van misdaad, geweld en moord. Dit lyk nie of dit ooit kan verander nie, want van die liefdesgebod wat Jesus aan ons opgedra het – jy moet die Here jou God liefhê met jou hele menswees en jou naaste soos jouself – sien ons te min in die praktyk van mense se lewens. Wat ons eerder sien, is dat mense steeds wegkruipertjie met God en vroteier met mekaar speel.

Hoeveel droefheid bring dit nie vir God nie? Mense wat deur God geskep is om in vrede en liefde met God en mekaar te lewe, is naywerig, haat mekaar, maak mekaar dood.

Maar steeds breek God se liefde en genade deur hierdie lyn van opstand en liefdeloosheid. Net soos met Adam en Eva, soek God ook vir Kain op. Sonde kan nie ongestraf bly nie, maar God hou ook nie op om die sondaar lief te hê nie. Dit maak dit vir Kain moontlik om sy skuld te bely en om genade te vra.

Genadiglik kan ons met ons skuld na God toe gaan – daarom bid ons: Heer, vergewe my!

Ds Japie Coetzee

Kempton Park-Oos