Harmonie en opstand, straf en genade

Die storielyn van die inleidende Genesis-verhale vertoon ’n interessante patroon: Die verhouding tussen God en mens is ’n verhaal van harmonie-opstand-straf-genade. En dan... op ’n reëlmatige wyse word daar telkens ’n familieregister in die vertelling ingesluit. Die familieregisters vervul ’n belangrike funksie in die gang van die verhale.

Lees nou Genesis 5

Hoe het jy gevaar met die lees van hierdie twee gedeeltes? Gewoonlik lees ons so ’n familieregister maar vlugtig deur, of dit word gewoonweg oorgeslaan. Wat wil die skrywer vir ons met hierdie vreemde Skrifgedeeltes sê?

Adam is geskape na die beeld van God – rusdagmens, genademens, word sondaarmens, en so ook sy kinders. Sedertdien word van alle sondaarmense gesê dat hulle gebore word, sterf en begrawe word. In hierdie eindelose ry van grafte met grafskrifte wat vertel van geboorte en sterfte is daar ’n inskrywing in die familieregister van iemand se naam, maar sonder ’n sterfdatum en die vermelding van hoe lank hy geleef het. Dit is die naam van Henog, die seun van Jered. Van hom word gesê dat hy naby God geleef het en toe was hy nie meer daar nie, want God het hom na God toe weggeneem... Die patroon van opstand en sonde wat uitloop op die dood word hier radikaal deurbreek. Hierdie breuk vertel ons van die moontlikheid van harmonie tussen God en mens. Die stereotiepe familieregisters dui telkens op die lyn van God se genade van geslag tot geslag.

Die evangelie is dat Christus die reëlmatige, meedoënlose en vernietigende patroon van geboorte, sonde en dood kom verbreek het en ’n nuwe begin moontlik maak. ’n Tyd van harmonie tussen God en ons breek aan! Ek is die opstanding en die lewe. Wie in My glo, sal lewe al het hy ook gesterwe… Wie glo, word opgewek tot nuwe lewe in harmonie met God en medemens.

Die Lukas-evangelie se familieregister van Jesus verkondig dat God se genade vir alle mense bestem is. Dit sluit alle mense van Adam af tot by my en jou naam in. Met hierdie sekerheid kan ook ons elke dag van ons lewe aanpak.

Ds Japie Coetzee

Kempton Park-Oos