Saterdag 18 Junie

Menswees voor God

 

Genesis 11: 1-9 en 11: 26 – 12: 9

 

Die reëlmatige patroon word herhaal. Genesis 11 vertel van die bou van ’n hemelhoë toring as vesting teen God se oordeel en as magsvertoon van die mens. Aan hierdie arrogansie en eiegeregtigheid maak God vinnig ’n einde. Die boodskap: Mense kan hulself nie red nie, slegs God kan! Ten spyte van die mens se opstand!

In die familieregister (hoofstuk 11) waarmee hierdie voorspel tot die groot verhaal van die Bybel afgesluit word, staan die naam van Abram egter uit. Dit vertel dat God vir Hom ’n volk kies. Met een besondere figuur, Abram, en deur hom met sy nageslag, sluit God ’n genadeverbond (Gen 12: 1-4). God is God-van-die-belofte: Hy stuur mense die toekoms in met die belofte van sy liefde en genade. As God sê dat Hy weer sal begin, dan doen God dit. Die kruis op Golgota en die leë graf bevestig dit. Die ou dinge het verbygegaan – kyk, dit het alles nuut geword. Ou dinge kan nuut word, wat stukkend is van jou lewe kan heel word, want God se beloftes word dade.

So vat die Genesis-verhale hande met die laaste hoofstukke van die boek Openbaring. Die tuin van Genesis is teken van die feit dat God alles goed gemaak het. Die nuwe stad wat volgens Openbaring sal kom, is die teken dat volmaakte heerlikheid sal aanbreek. Ons kan leef met die verwagting van die nuwe hemel en die nuwe aarde en God wat self by ons woon. Dan sal die tyd van menslike opstand en die lyding wat dit bring verby wees en die vrede van God volmaak. Dit is alles God se werk – ons leef uit God se genade. Daarom roep die psalmdigter (Ps 8) dit uit: Here, ons Here, hoe wonderbaar is u Naam oor die hele aarde!

Menswees voor God – dit vra van ons onvoorwaardelike gehoorsaamheid en liefde vir God en vir ons naaste. Menswees voor God – dit is om te lewe tot verheerliking van God en so gestalte te gee aan die Koninkryk van God hier op aarde.

Ds Japie Coetzee

Kempton Park-Oos