Pinkster Drie-eenheid - Om te glo

 

Hebreërs 11: 1-10

 

Geloof, ’n klein woordjie wat uitdrukking gee aan die totale betekenis van ons bestaan. Ons hoef nie ander te beïndruk met hoe mooi en hoe korrek ons ons geloof verwoord nie. Ook nie hoe emosioneel ons daaroor kan raak nie. Dit gaan ook nie daaroor dat die een se geloof groter of meer as ’n ander s’n is nie. Nee, geloof is om jouself te verstaan as ’n kind van God wat met Hom in ’n verhouding leef. Jy kan Hom vertrou en liefhê omdat Hy jou liefhet. Jy sien nie alles nie en jy weet nie alles nie. Geloof is nie ’n menslike prestasie nie, maar die gevolg van die werk van die Heilige Gees. Dit vra wel ’n menslike aktiwiteit, maar dit bly die werking van die Heilige Gees (1 Kor 12: 3).

Geloof is eerder ’n leefwyse as wat dit ’n sêding is. Terugskouend kan ons wel geloof bevestig, verstaan en dit as ’n sekerheid beleef. Die skepping is hiervan ’n sprekende voorbeeld. Die skrywer van die Hebreër-brief beskryf die verband tussen die sigbare en onsigbare. Ons sien en ervaar die skepping, maar sy voor-bestaan lê buite ons verwysingsraamwerk. Dit is God wat die werklikheid van die skepping teweegbring. Dit is deur geloof dat ons dit so aanvaar.

Geloof is tegelykertyd vooruitskouend. Dit is deur geloof dat ons dit waag aan die toekoms. Noag en Abraham is hiervan sprekende voorbeelde. Noag gehoorsaam God met die bou van die ark terwyl dit menslik gesproke eintlik een van die mees onrealistiese optredes is. Abraham verlaat ’n bekende omgewing waarin hy geleer het hoe om te oorleef, vir ’n onbekende vreemde land. Dit sou vir Noag en Abraham eers later, wanneer hulle terugkyk, duidelik wees dat die waagmoed in geloof die moeite werd was. Hulle sou dan eers kon verstaan wat die skrywer in vers 1 bedoel met die woorde: …om oortuig te wees van die dinge wat ons nie sien nie. Geloof beskut ons nie noodwendig teen al die moeilikhede van die lewe nie, maar dit help ons om nooit tou op te gooi nie. Ons bly hoop, want God is ook môre daar.

Gebed

Here, ons dank U vir die voorreg om te kan glo. Bewaar ons teen die vertwyfeling van kleingeloof, inspireer ons om altyd die hoop te behou in die Naam van Jesus Christus. Amen.

Ds Dries Beukes

Emeritus/Swartkop