Vry deur geloof

 

Romeine 5: 1-11

 

Paulus verduidelik in die eerste drie hoofstukke van Romeine dat alle mense voor God skuldig is. In dié opsig speel die wet ’n belangrike rol. So baie mense dink dat as jy dit net kan regkry om die wet van God getrou te onderhou, jou saak met God reg sal wees. Dit bring natuurlik baie spanning by ’n mens, want dan word jou redding eintlik jou eie verantwoordelikheid. Jy word bang vir God se oordeel. Dit is juis wat die wet regkry. Dit verklaar ons skuldig. En laat ons nou maar eerlik wees – as dit al is wat ons gehad het, was ons verlore.

Maar nou het ons Jesus Christus. Hy maak ons vry van skuld. Hy bring vir ons vrede. Vrede hou soveel meer in as net ’n wapenstilstand. In die tyd waarin hierdie brief geskryf is, was die Pax Romana, die vrede wat die Romeinse owerheid gebring het, aan die orde van die dag. Dit was egter vrede wat afgedwing is en wat nie noodwendig innerlike vrede gebring het nie.

Die vrede wat God in Jesus Christus bring, is anders. Dit omsluit ons hele bestaan. Ons kyk nou met ander oë na die werklikheid. Ons verheug ons oor die hoop wat ons deel maak van God se wêreld van heerlikheid. Tegelykertyd is ons nie negatief oor die swaarkry van die lewe nie. Ons skrik nie en dink nie onmiddellik, wat het ek nou gedoen dat ek so swaar moet kry nie. Of dalk, hoekom straf God my nie. Nee, swaarkry bring ’n mens by ’n punt van verdieping uit. Die een ding lei tot ’n ander, so kweek swaarkry volharding en volharding kweek egtheid van geloof, en dié op sy beurt kweek weer hoop. Alles begin en eindig dus weer by hoop. Ons wêreld kan dus radikaal verander, maar dit laat ons nie ophou hoop nie.

As jy baie lief is vir iemand, voel dit vir jou jy sal jou lewe opoffer vir daardie persoon. Dit gaan oor wedersydse liefde en respek. Wanneer God sy liefde vir ons bewys as Jesus Christus sterf, doen Hy dit juis op daardie punt wanneer mense sondaars en liefdeloos is. Dit is die toppunt van onvoorwaardelike liefde. Dit is hierdie liefde wat vrede bring, en vreugde en hoop. God wag nie vir ons nie, Hy gee dit. Deur die geloof eien ons dit toe.

Gesang 334: 1-4

Ds Dries Beukes

Emeritus/Swartkop