Die regte lewenskeuses

 

Hebreërs 11: 23-29

 

Jy moet die beste van die lewe maak. Hoeveel keer het jy dit nie al gehoor en self ook al gesê nie? Jy moet die lewe geniet en daaruit haal wat jy kan. Die geleenthede wat jou kant toe kom, moet jy aangryp. Is so ’n houding goed vir ’n mens? Wanneer dit net oor jouself gaan, kan dit seker werk, maar wat van die mense om jou en wat van jou verhouding met God? Hoe beïnvloed jou optrede ander mense se lewens?

Moses het byvoorbeeld deur sy aangenome ouers se status in die samelewing die geleentheid gehad om ryk en invloedryk in Egipte te wees. Hy kon onderkoning of selfs dalk koning geword het. Hy kon byvoorbeeld redeneer dat hy in so ’n posisie sy volk sou kon help om ’n beter lewe te hê. Hy maak egter ’n keuse wat lynreg ingaan teen die verwagtinge wat vir hom gekoester is en wat vir hom ’n gemaklike lewe van groot aansien sou bring. Hy het doelbewus gekies om liewer sleg behandel te word in plaas van ’n kortstondige genieting van die sonde. Keuses is elke dag op die spyskaart van ons lewe. Sommige keuses het natuurlik nie groot implikasies vir ons lewe nie, maar ander kan ons lewe radikaal beïnvloed en ons selfs op ’n pad plaas waarvan ons die gevolge nie kon voorsien nie. Van Moses word eintlik gesê dat hy soos ’n Christen opgetree het nog lank voordat Christus gebore is.

Die geheim is om die groter prentjie raak te sien. Die keuse wat jy uitoefen, mag dalk vir die hier en die nou groot bevrediging bied, maar wat doen dit aan jou menswees op die lang duur? Wat is God se groter plan met jou lewe? Soms neem ons in die geloof ’n besluit waarvan die uitkoms onduidelik is – trouens, ’n mens kan die gevolge glad nie voorsien nie – maar jy weet net dit kan nie anders nie. Miskien sal jy ook soos Moses by ’n put gaan sit en wonder wat nou, wat het ek gedoen? Maar jy volhard soos iemand wat die onsienlike God sien, wat glo iewers sal God my die lig laat sien.

Gebed

Here, lei ons om die regte keuses te maak sodat ons deur ons keuse u Naam sal groot maak. Help ons om u eer en die belange van ons medemens bo ons eie te stel. Vergewe ons ons sondes, om Christus Jesus ontwil. Amen.

Ds Dries Beukes

Emeritus/Swartkop