Geloof en beproewing

 

Jakobus 1: 2-8

 

Beproewings is deel van ons lewe. Niemand bid dat ’n beproewing oor jou lewenspad sal kom nie, dit gebeur ongevraag. Wanneer dit gebeur, moet jy dit eenvoudig hanteer al verstaan jy daar niks van nie en al maak dit jou lewe galbitter. Al vra jy duisend maal hoekom, gaan dit nie sommer vanself verdwyn nie.

Jakobus leer ons dat daar ’n ander manier is om na beproewing te kyk. In die eerste plek gaan dit hier oor mense wat ter wille van die evangelie beproef word, wat soos vreemdelinge in die wêreld behandel word. Aan die ander kant raak dit ons wat om verskillende redes beproef word. In plaas daarvan om op ’n hoop te gaan sit en huil en jouself jammer te kry, moet ons ons daaroor verheug. God ag ons belangrik genoeg om ons deur beproewing tot geestelike rypheid te lei. Dit bou ons geloof.

Natuurlik is ons maar swakkelinge wat eerder in vertwyfeling en verwyte verval. Juis daarom moet ons hoor: As ons wysheid kortkom, moet ons bid en glo dat God dit eenvoudig sonder voorbehoud sal gee. Wysheid gaan oor insig om reg te besluit, nie oor hoe slim jy is nie. Daar moet egter geen twyfel wees nie dat God dit sal gee. Twyfel is om soos iemand wat besig is om te verdrink en om hulp te skree, wanneer die hulp opdaag te sê: Toemaar, ek het in die tussentyd genoeg krag gekry om self kant toe te swem. Net om deur die volgende golf verswelg te word. Twyfel is soos die wind en branders waaroor niemand beheer het nie. Dit is selfvernietigend.

God help sonder voorbehoud en sonder verwyte. Wanneer God help en ons dit deur geloof in ontvangs neem, is dit om God self te ontvang. Die liefde wat God gee, beskou Hy nie as ’n las nie; dit is hoe Hy is. Ook in beproewing is dit hierdie liefde wat ons dra. Twyfel diskwalifiseer jou om iets van God te ontvang. Tog is twyfel deel van menswees, maar God gee ons geloof en vertroue om ons twyfel te oorwin.

Gebed

Here, maak ons sterk in ’n tyd van beproewing. Gee ons asseblief die wysheid wat nodig is om die pad van geestelike rypheid te loop. Amen.

Ds Dries Beukes

Emeritus/Swartkop