Geloof en versoeking

 

Jakobus 1: 12-18

 

Daar is ’n verskil tussen beproewing en versoeking. God gebruik beproewing om mense se geloof te suiwer. Alhoewel beproewings nie maklik is nie, is ’n gelowige mens bewus van God se nabyheid te midde van beproewing. Versoeking, aan die ander kant, bring jy oor jouself. Dit begin by ’n innerlike begeerte wat vir jou aanloklik is en wat jy graag wil beproef. Dit begin meestal by ’n gedagte wat later ontwikkel tot ’n plan, en nog later stel jy dit op die proef. Die gevolg daarvan is gewoonlik rampspoedig. Dit kan selfs in ’n uiterste geval jou lewe verwoes. Een onbesonne oomblik kan ’n ewige verwyt word. Een keer se dronkenskap kan tot gevolg hê dat jy iemand op ’n fiets doodry. Wanneer jy weer nugter is, sit jy met die verwyt dat jy nie net iemand se dood veroorsaak het nie, maar ook ’n hele familie en vriendekring in rou gedompel het.

Sonder om diepsinnig daaroor na te dink, sal so iemand maklik sê dit is die wil van die Here en God selfs verwyt oor die beproewing. Nou word ’n versoeking skielik ’n beproewing. Nee, sê Jakobus, ’n mens kan nooit vir God daarvoor verantwoordelik hou nie. God is soos ’n suiwer edelmetaal, Hy kan nie verlei word nie en self verlei Hy ook niemand nie. Alles begin by jou eie begeertes. Met ’n beeld verduidelik hy: ’n Begeerte of versoeking waaraan jy toegee, is soos iemand wat as gevolg van ’n begeerte verwagtend raak en geboorte gee aan ’n kind wie se naam Sonde is, en as jy vir Sonde grootmaak, loop dit uit op die dood. Hy lewer absoluut niks positief op nie.

Wanneer ’n mens wel as gevolg van jou swakheid aan ’n versoeking toegegee het, is daar tog hoop. God herskep mense altyd weer om deur die woord van die waarheid tot die lewe te kom. ’n Mens hoef nie te bly vassteek by die versoeking wat jou in die ellende gedompel het nie, nog minder moet jy God medeverantwoordelik maak. Danksy God ontvang ons in Jesus Christus die genade om weer te kan opstaan.

Gebed

Beskerm ons, Here, teen ons eie swakheid sodat ons nie aan elke versoeking sal toegee nie. Bewaar ons ook teen hooghartigheid om ander te veroordeel wat in hul swakheid geval het. Amen.

Ds Dries Beukes

Emeritus/Swartkop