Hoor en doen

 

Jakobus 1: 19-26

 

Daardie twee ornamente langs jou kop noem ’n mens ore! het my ma altyd gesê as sy vir die soveelste maal dieselfde opdrag moes gee. Hoeveel keer moet ’n mens dieselfde woorde herhaal? Tel op jou nat handdoek! Gooi jou klere in die wasmandjie! Maak jou kamer skoon! Ek het hierdie opdragte tot vervelens toe gehoor en my min daaraan gesteur. Noudat ek volwasse is en dieselfde frustrasies beleef in my huisgesin, verstaan ek hoe my ma moes gevoel het. Ons ore moet nie net hoor nie, maar luister! Wanneer jy hoor, vertolk jy net klanke. Wanneer jy luister, bring die klanke jou in beweging. Dit lok reaksie uit. Jakobus vra vir ons om nie net te hoor nie, maar ook te luister. Nie net te luister nie, maar ook te doen.

Jakobus, die wysheidsleraar, leer sy hoorders wat wysheid beteken. ’n Wyse mens is iemand wat die wil van God hoor, verstaan en lewe. Kortom, dis iemand wat die liefdesgebod verstaan en dit leef! Die liefdesgebod vra van ons: Jy moet die Here jou God liefhê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die grootste en die eerste gebod. En die tweede, wat hiermee gelyk staan, is: Jy moet jou naaste liefhê soos jouself (Matt 22: 37-38). Ons almal wat onsself Christene noem, het al hierdie opdrag gehoor. Ons hoor dit elke Sondag in die kerk. God vra toewyding van ons. Hy vra ons lewe, ons opstaan en ons slaap. Om God se wil te doen, is nie om ’n stel wette van moets en moenies te gehoorsaam nie. Dit is om werklik lief te hê, om met integriteit te leef. Wat binne jou hart aangaan en dit wat na buite gewys word, moet ooreenstem. Die Liefde behoort ons optrede, ons doen te bepaal. Hoe lyk jou doen? Doen jy liefde? Doen jy geduld? Doen jy vergifnis? Doen jy verdraagsaamheid?

Jakobus vra dat ons ons ore naby God se hart sal hou. Ons ore moet na God se hartklop van liefde luister en ons doen moet God se hart van liefde wys!

Dr Sanrie de Beer

Philadelphia