Bring lof aan God

 

Psalm 145: 1-9

 

Die psalmdigter sê ons moet God loof. Hoe moet ons dit doen, en waarvoor moet ons Hom loof? Ons sê maklik ons loof en prys God elke Sondag in die kerk. Tot watter mate bedoel ons dit? Bring ons steeds lof aan God in tye van swaarkry of wanneer die omstandighede ons druk? Waarom loof ons Hom?

Ons loof God vir sy grootheid, goedheid, liefde, genade, reddingsdade, barmhartigheid en lankmoedigheid – dis nimmereindigend. Daar is soveel redes waarom ons God moet loof. Maar bring ons aan Hom lof wanneer dit met ons sleg gaan of net wanneer dit goed gaan? Meestal bring ons lof as dit goed gaan en soms in slegte tye. Dis juis wanneer ons voel asof ons omstandighede ons vasdruk dat ons aan God lof moet bring. Want lof is bevrydend, dit help ons om op die goeie te fokus, dit bevry ons van ons negatiewe denke en help ons om te fokus op die mooi van die lewe. Dit help ons om weer eens bewus te word van God se grootheid, genade en liefde. Die psalmdigter vertel van God se magtige dade. Hoe wonderlik is dit om te weet ons kan steeds glo dat God in beheer is, selfs al ervaar ons moeilike omstandighede en al is die begin van die week dalk ’n blou Maandag.

Mag ons vandag, al is die dag gevul met watter omstandighede ook al, opnuut bewus wees van alles wat God vir ons doen. En mag ons elke dag God se lof besing.

Gebed

Ek wil u lof verkondig, my God en Koning, ek wil u Naam altyd loof! Amen.

Ds Henk Labuschagne

Noordelike Pretoria