Bid dan vir arbeiders vir die oes

 

Matteus 9: 36-38

 

In hierdie teksgedeelte kry Jesus die menigte innig jammer, omdat hulle geestelik vermink, gehawend, mishandel, verwond en uitgeput is. Hulle is so omdat die geestelike leiers nie meer optree soos herders wat waghou oor hul skape en hulle geestelik versorg nie. Jesus sien dit raak en verkondig aan hulle die koninkryk van God sodat hulle nie met die eindoordeel verlore sal gaan nie.

Ons, as dissipels van Jesus Christus, bevind ons elke dag op verskillende plekke waar ons die koninkryk van God kan verkondig. Christus kom wys vir sy dissipels dat hulle soos Hy moet optree met die aanbreek van die oes. Wanneer daar van oes of oestyd gepraat word, kom die eindoordeel dikwels in die oog (Matt 13: 30, 40-42; Op 14: 14-20). Ons is reeds in daardie tyd. Daarom dat Christus sê die oes is groot, maar die arbeiders is min. Ons as dissipels, as arbeiders van die oes, moet raaksien dat Christus ons jammer gekry het. Sonder Christus se genadewerk in ons lewens lyk ons net soos die menigte wat Jesus daar jammer gekry het. Daarom moet ons die Here vra om aan ons die genade te gee om mense wat nie in God glo nie, jammer te kry. Ons as die arbeiders moet aan hulle die evangelie verkondig omdat ons weet dat die eindoordeel, ’n verskriklike lot, op hulle wag. Om die evangelie aan hulle te verkondig, is arbeiders nodig. Daarvoor moet ons die Here van die oes bid. Ons bid gewoonlik vir dinge wat vir ons belangrik is. Ons bid byvoorbeeld vir ons gesin, gesondheid en so meer. As die oes van die Here vir ons belangrik is, sal ons daarvoor bid.

Bid dan in die week vorentoe, maar ook elke dag daarna, vir die arbeiders vir die oes. Wanneer ons dit doen, sal ons daarop ingestel wees om te hoor wanneer God vir ons die geleentheid gee en ons roep om te werk in sy koninkryk.

Gesang 524

Ds Henk Labuschagne

Noordelike Pretoria