God bly getrou!

 

Psalm 105: 1-11

 

Hierdie psalm is ’n oproep tot lof wat gegrond is in dit wat God in die geskiedenis gedoen het. God het deur die geskiedenis heen getrou gebly. Verse 1-11 handel oor God se verbond en beloftes aan Abraham en die feit dat Hy dit altyd in stand gehou het. Hierdie getrouheid van God duur voort selfs al was die volk ontrou aan Hom.

Dis hoe wonderlik, getrou en vol liefde God is. Ondanks die ontrouheid van die volk bly God steeds getrou aan sy verbond met die volk. God onthou sy verbond en beloftes, al sou sy volk, ons as mense, dit dikwels vergeet. Hy as die God van waarheid kan eenvoudig nie ontrou wees teenoor ons nie. Ja, somtyds wil dit vir ons lyk asof God nie getrou is nie en asof Hy van ons as sy volk vergeet het Dit mag soms lyk asof Hy vergeet van sy verbond, maar God vergeet nooit nie. As ons na die geskiedenis kyk, kan ons nie anders nie as om raak te sien dat God van die begin af nog altyd getrou is en bly. God was teenoor sy volk getrou selfs al was hulle nie en het hulle teëspoed beleef. God het nooit van sy verbond vergeet nie. Selfs nie toe sy volk in ballingskap weggevoer is nie. Trouens, deurdat hulle weggevoer is, is hulle herinner aan God se verbond, liefde en getrouheid teenoor hulle.

Net so word ons vandag herinner aan God se liefde en getrouheid teenoor ons. Ons word daaraan herinner deur God se liefdesverbond met ons deur sy Seun Jesus Christus wat Hy opgeoffer het vir ons sonde aan die kruis. God bly steeds getrou aan ons, selfs deur die moeilike tye. Wanneer ons dit besef, beteken dit nie dat daar geen teëspoed in ons lewe sal wees nie, maar dat God in ons voorspoed én teëspoed getrou bly aan sy verbond met ons. Daarom kan niks ons ooit skei van die liefde van God nie. Hy sal altyd getrou bly ondanks ons optrede. Mag ons Hom elke dag daarvoor eer.

Gesang 241

Ds Henk Labuschagne

Noordelike Pretoria