Vra en vir jou sal gegee word

 

Lukas 11: 5-13

 

Hoe moet ons die uitnodiging Vra, en vir julle sal gegee word verstaan? Beteken dit God sal alles gee wat ons vra as ons sy kinders is? Ons weet mos, gebed werk nie so nie. Soms verhoor God ons gebede deur te gee wat ons vra, maar soms gebeur dit nie. Wie het nie al by ’n ernstige siekbed gebid vir genesing, om net daarna langs die geliefde se oop graf te staan nie? Was Jesus dan verkeerd toe Hy hierdie uitnodiging gerig het?

Jesus gee die voorbeeld van ’n pa wat nie vir sy kind ’n slang sal gee as hy ’n vis vra, of ’n skerpioen as hy ’n eier vra nie. Sommige kommentators verklaar die verband tussen ’n vis en ’n slang met die feit dat daar visse is wat nogal baie soos ’n slang lyk, en tussen ’n skerpioen en ’n eier met die feit dat ’n skerpioen waarvan die stert omgekrul is, so ovaal soos ’n eier vertoon. Maar eintlik gaan dit slegs daaroor dat ’n pa wat lief is vir sy kind, nie vir die kind iets sal gee wat sleg is vir hom of haar nie. As die kind kos vra omdat hy of sy honger is, sal die pa kos gee, al is dit nie noodwendig ’n vis of ’n eier nie. Dus iets wat goed is vir die kind in die kind se nood.

Jesus sê dus nie God sal gee net wat ons vra, soos ’n Kersvader nie. Soos ’n vader wat liefhet, sal God vir ons net gee wat goed is vir ons. Daarom eindig Hy met die belofte dat Hy ook vir ons dit sal gee wat die beste is vir ons in ons grootste nood, ons sondenood, naamlik sy Gees! Sy Gees wat ons lei om in Hom te glo, om so deel te kan kry aan sy genade, sy vergifnis en die voorreg om elke dag in sy teenwoordigheid te lewe. Vra, en vir julle sal gegee word!

Gesang 498

Hy wat glo, word nie beskaam nie.

Niemand smeek, tevergeefs, in die Heer se Naam nie.

Ds Chris le Roux

Stellenbosch