Versterk deur gebed

 

Lukas 6: 6-13

 

Oor gebed het iemand gesê: As jy op jou knieë bly, is dit onmoontlik vir jou voete om te gly. Ja, soms voel ons of ons voete gly, of ons wil val. Die moedeloosheid, die hopeloosheid van ons omstandighede druk ons neer. In sulke tye moet ons veral besef hoeveel gebed vir ons kan beteken. Kyk maar net wat Jesus gedoen het toe die moedeloosheid Hom wou oorval.

Jesus was in ’n ernstige woordestryd met die skrifgeleerdes en Fariseërs gewikkel oor hoe om die wet te verstaan. Vir Hom was dit belangriker om die man se gebrek op die sabbatdag te genees, as om die wet tot op die letter na te kom. Hulle, vir wie die letter van die wet alles was, was rasend van woede oor sy optrede en het begin beplan om Hom iets aan te doen.

Dit lyk of dit Jesus baie ontstel het. Hulle was die geestelike leiers van sy volk, maar hul gebrek aan insig, hul ongevoeligheid, hul valsheid, dit alles het Hom met moedeloosheid vervul. En Hy het nog nie eens werklik met sy taak begin nie! Maar dan lees ons: Jesus het uitgegaan na die berg toe om te bid en die hele nag deurgebring in gebed tot God. Dit is waar Hy sy krag gaan soek het.

Die volgende dag lyk alles anders. In plaas van moedeloosheid, sien ons ’n nuwe vasberadenheid en doelgerigtheid in sy optrede. Hy begin dadelik deur sy 12 dissipels te kies sodat sy werk kan begin. Wat het die verskil gemaak? Hy het gebid. Daardeur is Hy versterk en vervul met nuwe moed en krag om voort te gaan op sy roepingspad.

Moet dus nie dat die moedeloosheid en magteloosheid in jou lewe jou voete laat gly nie. Gaan op jou knieë, word stil voor die Here en word vervul met nuwe moed en krag. Om te mag bid, is ’n voorreg, moet nooit daardie voorreg verwaarloos en die waarde daarvan onderskat nie. Onthou, gebed is om met God te verkeer, met Hom wat ons bron van hoop en krag is.

Ds Chris le Roux

Stellenbosch