Laat genade seëvier

 

Genesis 6: 5-8

 

Ons sien in die film Noah, met Russell Crowe as hoofkarakter, ’n moderne weergawe van die verhaal van Noag en die ark. Volgens die film het Noag geglo die enigste rede waarom God hom en sy gesin gered het, was om die diere lewendig op aarde te besorg na die vloed. God was nie begaan oor hom en sy gesin nie en wou hulle slegs gebruik om die diere te red. Noag het geweet hulle sou na die vloed sterf sonder dat die mensdom voortleef. Toe sy skoondogter op die ark geboorte skenk aan twee kinders, wou hy die babas doodmaak sodat daar nie uit hulle nog mense gebore word nie. Noag (in die film) kon dit nie oor sy hart kry nie en het hulle laat leef, maar hy het geglo dat hy nie God se opdrag uitgevoer het nie.

Aan die einde van die film vra die skoondogter vir hom waarom hy nie die kinders doodgemaak het nie. Hy antwoord dat hy dit nie oor sy hart kon kry nie. Sy sê dan dat hy daarmee gekies het om lief te hê en genade te bewys. Dit was ’n keuse en dit was die regte keuse.

Noag versinnebeeld daarmee iets van God. God moes eintlik alle lewe uitroei, maar Hy kan dit nie oor sy hart kry nie. Daarom oorwin sy liefde en genade en red Hy die mensdom. Sy redding strek veel verder as die vloedverhaal wanneer Jesus later aan die kruis vir die ganse mensdom se sondes boet.

God het gekies om lief te hê en genadig te wees. So ook Noag in die film. Ek en jy het ook ’n keuse. Ons kan kies om in die voetspore van Hom wat ons eerste liefgekry het ander lief te hê. Is daar vandag iemand in jou lewe wat jou vergifnis, liefde en genade nodig het? Kies om lewe te gee omdat Hy jou laat lewe.

Gebed

Here, dankie dat U vir ons lief is en oor ons begaan is. Help ons om ander ook so lief te hê. Amen.

Ds Colin Hertzog

Middelburg-Noord