God se weerloosheid

 

Filippense 2: 5-11

 

Om weerloos te wees, beteken dat jy jouself nie kan verdedig nie. Hoe kan dit dan wees dat God weerloos is soos die opskrif veronderstel? God is tog almagtig en volkome in beheer. Die teoloog Hendrikus Berkhof het die uitdrukking God se weerlose oormag aan ons bekend gemaak. Daarmee wil Berkhof sê dat ons nie van God se almag kan praat sonder om ook na sy weerloosheid te verwys nie.

Berkhof sê dit nie in soveel woorde nie, maar dit kom daarop neer dat God Homself nie teen sy liefde vir die mens en die genade wat Hy bewys wil verdedig nie. Wanneer God in sy almag die skepping moet verdelg as die mens met sy sonde voor God kom staan, tree God se weerloosheid in en word sy liefde en genade die teenpool van sy oordeel. Ons sien dit in heelwat verhale in die Bybel: Wanneer God Kain moet veroordeel, bewys Hy genade. Wanneer God Dawid moet laat sterf, gee Hy hom nog ’n kans. Waar Jesus die owerspelige vrou moet straf, spreek Hy haar vry.

Hierdie weerloosheid van God geld ook vir my en vir jou. Waar die sondaar moes sterf, gee God lewe! Ons sal vandag in die erediens iets van hierdie weerloosheid hoor wanneer die genade van God aangekondig word na ons skuldbelydenisse. Hierdie weerloosheid van God maak gelowiges dankbaar. So dankbaar dat hulle ook weerloos word en kies om vry te spreek eerder as om te oordeel.

Gebed

Here, maak my ook weerloos teen u genade en liefde. Gee dat liefde en genade oor my lewe die oorhand sal kry sodat ek ook ’n seën kan wees vir die wêreld. Amen.

Ds Colin Hertzog

Middelburg-Noord