Buig die boompie vroeg

 

Spreuke 22: 6

 

’n Mens hoor dikwels van bekommerde ouers wat nie weet of hul kinders die regte koers inslaan nie. Miskien gaan die bekommernis oor ’n dogter wat kuier by ’n seun wat nie ’n goeie invloed is nie. Miskien oor ’n seun wat studeer en nie genoeg op sy studies fokus nie. Dalk gaan dit oor ’n kind in die huis wat met verkeerde vriende meng. Ouers kan nagte lank rondrol en wonder of die kinders die pad gaan vind of dit byster gaan raak.

Daar is natuurlik baie wat ons daaraan kan doen, soos om die meisie die seun te verbied, agter jou seun te sit en toe te sien dat hy genoeg leer, en jou kind met die verkeerde vriende in ’n ander skool te sit. Dit is nie noodwendig die verkeerde of regte optrede nie. Elke ouer dra die verantwoordelikheid om goeie advies in te win en die regte besluite oor hul kinders te neem.

Spreuke 22: 6 herinner ons aan ’n belangrike saak, naamlik dat ouers die regte leiding aan hul kinders moet gee. Twee woorde in die vers is belangrik: leiding en jongmens. Die Hebreeuse woord wat vir leiding gebruik word, sinspeel op dissipline, afrigting of oefening. Die woord wat vir jongmens gebruik is, dui op kinders van geboorte tot ongeveer twaalf. Wanneer ons dus ons kinders in hierdie tyd die regte leiding gee, sal hulle soos hulle ouer word die regte pad vind.

Ons moet versigtig wees en nie veralgemeen nie, maar Spreuke gee praktiese wysheid en baie navorsing het al gewys dat hierdie wysheid in Spreuke reg is. Die vraag of ek by my kinders betrokke is en aan hulle die regte leiding gee, is dus belangriker as die vraag wat ek moet doen as hulle eendag foute maak. As ouers die regte leiding gee, is daar ’n goeie kans dat die kinders weer die pad sal vind.

Gebed

Here, dankie vir my kinders, my kleinkinders. Help my om met u hulp die regte leiding aan hulle te gee. Amen.

Ds Colin Hertzog

Middelburg-Noord