Jesus word versoek

 

Matteus 11: 16-19

 

Johannes die Doper het op ’n keer mense na Jesus toe gestuur om vir Hom te vra: Is U die Een wat sou kom? Jesus antwoord Johannes deur te sê dat hy net moet kyk na wat aan die gebeur is: Blindes sien, lammes loop, melaatses word gereinig... Daarmee wil Jesus Johannes daarvan verseker dat Hy die Een is wat gekom het en dat Johannes nie moet twyfel nie.

Daarna het Jesus met die mense gepraat. Hy sê dat daar mense is wat soos kinders is wat op ’n markplein speel. Party kinders hoor die klank van die fluit, maar hulle dans nie daarop nie. Ander hoor die treurlied, maar hulle werk nie saam deur daarop te reageer en speel-speel te huil nie. Net so is daar mense wat alles hoor wat Jesus leer en alles sien wat Jesus doen, maar weier om Hom te volg en saam te dans op die musiek van die evangelie.

Dit is natuurlik nie net waar van die mense in Jesus se tyd nie. Dit geld vandag steeds. Baie mense hoor die musiek van die evangelie, maar hulle dans ook nie saam nie. Hulle sal miskien selfs verkondig dat hulle dit glo, maar hul dans verklap dit nie. Hulle sit Sondae in die eredienste en lees moontlik selfs die Bybelse Dagboek, maar die musiek doen niks aan hulle nie.

Mense wat glo dat Jesus die Een is wat sou kom, is mense wie se voete jeuk om op die ritme van die evangelie te begin dans. Hulle bely dat hulle in Hom glo en hulle is op die maat van die musiek van die evangelie begaan oor die blindes, lammes en melaatses. Kom ons dans op die maat van die musiek!

Gebed

Here, help my om die musiek te hoor en gepas daarop te reageer. Amen.

Ds Colin Hertzog

Middelburg-Noord