Ons Vader wat in die hemel is

 

Matteus 6: 9a; Psalm 23

 

Die Ons Vader is die gebed wat Jesus vir ons gegee het. Ons behoort dit gereeld te bid. Ons noem God in hierdie gebed ons Vader wat in die hemel is.

Voor die sondeval was God en mens bymekaar. As gevolg van die sondeval en die sonde wat ons elke dag doen, het daar verwydering tussen God en mens gekom. God self het egter deur Jesus Christus die kloof tussen ons en Hom oorbrug. Deur alles wat Jesus gedoen het, het God ons Vader geword. Hy is die volmaakte Vader. Hy is die Vader aan wie se liefde, genade en barmhartigheid daar geen einde is nie. Na Hom kan ons gaan met al ons vreugde, maar ook met al ons hartseer en pyn. Al is ons hoe klein, hoe nietig, hoe ’n groot sondaar, God is ons Vader wat ons met alle goeie dinge na liggaam en gees wil versorg. Hy versorg ons so dat ons niks kortkom nie (Ps 23: 1). Niks kan ons ooit van sy liefde skei nie.

God is ons Vader en ons is sy kinders. Dit beteken hoegenaamd nie dat dit altyd met ons net goed sal gaan nie. Nee, elke gelowige ken ook donker dieptes (Ps 23: 4) asook vuur en vlam (Jes 43: 2). Siekte, pyn, eensaamheid en baie ander ellendes is deel van ons almal se lewens. Maar! God is met ons, Hy is ons Vader. Hy is die Vader wat altyd wil help en red. Daarom, gaan met al jou nood en pyn na Hom. Hy sal en wil jou help en red, op die regte tyd, op sy manier, soos dit die beste vir jou sal wees.

Hierdie Vader wat by ons is, is tegelyk op aarde en in die hemel. Hy is tegelyk ons liefdevolle Vader en ook ons almagtige God, die God wat tot alles in staat is. Die God wat in ons allergrootste nood reeds deur Jesus Christus voorsien het. Kan Hy ons dan nie ook al die ander dinge skenk nie?

Prof Bieks Beukes

Emeritus/Durban-Suid