Laat u Naam geheilig word

 

Matteus 6: 9b

 

Iemand se naam is baie belangrik. Die belangrikste naam is God se Naam. Van nature ken die mens nie God se Naam nie. God het egter self sy Naam aan ons bekend gemaak. Hy het Homself bekend gemaak as ons liefdevolle Vader, die almagtige God, die Skepper van hemel en aarde. Hy het Homself bekend gemaak as Jesus Christus, ons Verlosser uit sonde en dood. Hy het Homself bekend gemaak as die Heilige Gees wat ons lei na Jesus Christus en die Vader. Die Naam van ons drie-enige God leer ons ken in die Bybel. Ons bid dat hierdie Naam geheilig sal word. Dat God self geheilig sal word.

Met hierdie bede bid ons dat God ons sal help om sy Naam nie verkeerd te gebruik nie. Om dit nie ligsinnig, onnodig, oppervlakkig, tot ons voordeel en nie tot sy eer te gebruik nie. Met hierdie bede bid ons dat God ons sal help om sy Naam reg te gebruik. Dit is om Hom te aanbid, te prys, te dien met al ons woorde en dade by ons huise, ons werk, in die kerk, die skool, op die sportveld, oral en altyd. Ek vra dat Hy my sal help, dat my hele lewe ’n aanbidding en loflied tot sy eer sal wees (Ps 103: 1-5).

Ek bid dat ek God so sal ken en dien dat Hy die ereplek, die eerste plek in my lewe sal inneem, dat Hy elke oomblik meer in my lewe sal word en ek minder, dat my lewe ’n lewe op my knieë sal wees met sy Naam op my lippe. Met hierdie bede bid ek dat God met sy Gees my so sal lei dat ek Jesus sal ken en bely as my enigste Verlosser en in sy voetspore sal volg. Met hierdie bede bid ek dat God met sy Gees my lewe so sal stuur en rig dat die mense my goeie werke sal sien en Hom daarvoor sal loof en prys (Matt 5: 13).

Prof Bieks Beukes

Emeritus/Durban-Suid