Laat u koninkryk kom

 

Matteus 6: 10a; Filippense 2: 5-11

 

Met hierdie bede bid ons dat God se ewige koninkryk, die wederkoms van Jesus Christus, spoedig sal aanbreek, maar veral ook dat Hy nou reeds koning, heerser oor alles en almal, oral en altyd sal wees. Maar is God dit nie reeds nie? Lees ons nie in Psalm 24: 1 dat die aarde en alles daarop aan God behoort nie? Jesus sê tog self voor sy hemelvaart dat aan Hom alle mag in hemel en op aarde gegee is (Matt 28: 18).

Ja, God is Koning, Jesus is Koning, maar as ons kyk na al die pyn, ellende en sonde in die wêreld en in my lewe, dan wonder ons of God werklik heerskappy voer. Dan verbaas dit ons nie dat daar mense is wat vra of God werklik bestaan nie.

Of dit nou so lyk of nie, of ek dit glo of nie, met Jesus se koms na die aarde het God se koninkryk gekom, is die satan en alle bose magte oorwin. Hierdie koningskap sal egter eers ten volle vir almal duidelik wees met Jesus se wederkoms. Dan sal elke knie voor God buig en elke tong sal bely en erken dat Jesus Christus die Here is (Fil 2: 11).

God is Koning. Aan hierdie God behoort alle mag in die hemel en op die aarde. Met hierdie bede bid ons dat God se koningskap, sy heerskappy nou reeds in my en alle mense oral en altyd sigbaar sal word. Dat Hy, die drie-enige God, die grootste en belangrikste in my lewe sal wees. Dat ek nie meer langer op die troon sal wil sit en verlang dat alles volgens my opinie moet geskied nie. Nee, ek bid dat God my sal help om altyd die minste te wees en Hy die meeste. Ek bid met hierdie bede dat God my Koning sal wees, by my huis, my werk, my sport, in voorspoed maar ook in my donkerste diepte, oral en altyd. Met hierdie bede bid ek dat God my ook sal help om ander te lei sodat hulle en almal die drie-enige God sal aanvaar en sal dien as hul koning.

Prof Bieks Beukes

Emeritus/Durban-Suid