Laat u wil ook op die aarde geskied

 

Matteus 6: 10b

 

In die hemel geskied God se wil. In die hemel word God volkome geprys, gedien en aanbid. Daar het God en almal mekaar volkome lief. Daar is alle verhoudings volmaak. Daar is ook geen smart, pyn of ellende nie.

Met hierdie bede bid ons dat dit hier op die aarde sal wees net soos in die hemel. Ons bid dat God se wil ook hier sal geskied. Wat is die wil van God? Op hierdie vraag kan ons baie antwoorde gee. God alleen kan egter vir ons die regte antwoord gee. Die wil van God is die boodskap van die Bybel. Die wil van God is die stuur van Jesus Christus om die hele wêreld met Hom te versoen.

Ons kan dit anders stel: Die wil van God is dat elkeen Hom sal liefhê met sy of haar hele hart, siel en verstand en ons medemens soos onsself (lees weer Matt 22: 34-40). Niemand is egter daartoe in staat nie. Jesus Christus was volkome gehoorsaam aan die wil van God. Dit is die wil van God dat almal in Jesus Christus sal glo, dat Hy die middelpunt van almal se lewe sal word. As dit deur die krag van die Heilige Gees in ons lewe gebeur, verander ons lewe volkome. Die haat, die vyandskap, die vrees word minder en liefde, geloof, hoop en vertroue word meer. Ek probeer dan op die aarde leef soos God se aanbidders reeds in die hemel leef.

Ek bid met hierdie bede dat God my en alle mense se lewens – ja, die ganse skepping – so sal omvorm dat ons sal wees soos Hy wil hê ons moet wees:

Laat, Heer, u vrede deur my vloei... waar haat is, laat ek daar u liefde bring.

Laat ek in pyn en smart vertroostend wees

en krag gee deur geloof in U, o Heer.

O Heer, help my om altyd so te leef – om ander hoër as myself te ag,

ja, om lief te hê – ander bo myself – en ook eerder te gee as te verwag.

(Gesang 284: 1)

Prof Bieks Beukes

Emeritus/Durban-Suid