Daaglikse brood

 

Matteus 6: 11 en 25-34

 

In die volmaakte gebed kom God se lof eerste. Hier is egter ook plek vir die mens en sy materiële behoeftes. Hierdie is ’n bede, ’n vraag na lewensmiddele. Rondom dié vraag is al dik boeke geskryf, jare se navorsing gedoen, liggame afgesloof en uitgemergel van bekommernis, getwis en selfs oorloë gevoer. En nou kom Jesus en Hy sê in die gebed so min oor hierdie saak. Net ses woorde. Met hierdie ses woorde sê Hy egter meer as genoeg.

Gee! Met hierdie alledaagse woord gaan ons na God. Ons eis nie. Ons vra nie wat ons toekom of verdien nie. Ons vra net dat God uit genade sal voorsien. Gee ons... Ek vra nie net vir my brood nie, maar ook vir my geliefdes, meer nog: brood vir alle mense. Gee ons vandag... Ons bid nie vir brood vir vandag en môre en oormôre nie. Net vir vandag. Môre sal ek bid vir môre se brood. Gee ons vandag ons daaglikse... Ons bid nie vir brood, vleis en nagereg nie. Ons bid nie vir skure wat altyd sal vol bly nie. Ons bid net dat ons vandag genoeg sal hê. Ons bid net dat God in ons basiese behoeftes sal voorsien. Ons bid nie vir meer as wat ons nodig het nie.

Gee ons vandag ons daaglikse brood. Voordat brood op ons tafel kom, moes daar baie gebeur het met die koringkorrel wat die boer aanvanklik geplant het. Reën, ploeg, plant, bewerk en verwerking moes plaasvind. Ek moes self werk en geld verdien om dit te koop. Wanneer ons bid vir brood, bid ons daarom eintlik dat God alles wat op materiële vlak nodig is, sal voorsien, sodat ek en almal genoeg sal hê om van te leef.

Hierdie bede moet elke dag op ons lippe wees. Ons harde werk en toegewydheid moet nie maak dat ons ophou bid nie. As God net vir een oomblik sy hand toemaak, is dit verby met my.

Prof Bieks Beukes

Emeritus/Durban-Suid