Die evangelie draai die wêreld op sy kop

 

Romeine 1: 1-7

 

Wanneer Paulus die evangelie van God verkondig, vertel hy wat God gedoen het om sondaars te red. Dit is ’n boodskap van redding, geadresseer aan ’n wêreld in sondeverlorenheid. Daarom is dit goeie nuus.

Paulus is vir hierdie evangelie afgesonder. Om draer van hierdie boodskap te wees, was vir hom ’n lewenstaak. Hy kon dit net doen omdat hy beklee was met die gesag van die Een wat hom gestuur het. Paulus moes veral aan die heidennasies die boodskap van redding verkondig. God het ook hierdie mense lief. Hy het hulle ook geroep om aan Hom te behoort. Deur die werking van die Heilige Gees en die verkondiging van die evangelie het hulle gelowig geword. Hulle het Jesus Christus aangeneem as hul Here en Redder. Deur die inwoning van die Heilige Gees kon hulle daarna streef om heilig voor God te lewe. Ook hulle is afgesonder vir toegewyde diens aan die Here. Die gemeente in Rome is só afgesonder.

Die evangelie van Jesus Christus draai die wêreld op sy kop. Ook in ons tyd bring die evangelie die wêreld in beroering. Mense praat, hulle praat oor die kerk, oor Christus. Daar word daaroor in die koerante geskryf. Party is negatief oor die kerk. Sommige spreek hulle openlik teen Christus uit. Gelowiges praat ook. Hulle getuig van God se groot dade. Hulle is vervul met vreugde en blydskap. Hierdie mense is draers van die evangelie.

Hierdie mense is u en ek, gewone mense wat deur die werking van die Heilige Gees die boodskap gehoor het, God se genade leer ken het en seker is dat God ons gered het. Ons beker loop oor. Ons vreugde kan nie ingeperk word nie. Daarom moet ons ook met ons woorde en lewe boodskappers wees van hierdie goeie nuus van redding in Jesus Christus.

Gebed

Heilige Gees, wil U deur die evangelie van Jesus Christus ons wêreld op sy kop draai en ons lewe vernuwe sodat ons van die liefde van God kan leef en getuig – nou en vir altyd. Amen.

Ds Willem Kok

Potchefstroom