Vertrou God

 

Hebreërs 3: 7-19

 

Die Hebreër-brief is gerig aan Joodse Christene om hulle te waarsku teen verslapping en afvalligheid. In die geval van die Joodse Christene was die gevaar groot dat hulle kon terugval na die Joodse geloof toe. Dit kon lei tot ongeloof in Jesus Christus.

Die volk Israel het die belewenis gehad dat God hulle met mag uit Egipte laat wegtrek het. God het in die woestyn sy oog oor hulle gehou. Bedags het Hy met ’n wolkkolom voor hulle uitgetrek en snags met ’n vuurkolom. En tog het die volk aan die drumpel van die beloofde land die Here nie vertrou nie. Nadat die verkenners teruggerapporteer het, het die volk die almag van die Here onderskat. Hulle was opstandig teen die Here en wou teruggaan Egipte toe. Die gevolg was dat hulle nie toegang tot die beloofde land verkry het nie. Hulle sou vir 40 jaar in die woestyn rondswerf en daardie hele geslag sou in die woestyn omkom. Net Josua en Kaleb uit daardie geslag het die beloofde land ingegaan.

Die skrywer van die Hebreër-brief gebruik hierdie geskiedenis van Israel om vir sy hoorders te sê: Moenie hardkoppig wees nie, moenie in opstand teen God kom nie, moet God nie minag nie. Kyk dat daar nie ’n verkeerde gesindheid van ongeloof ontstaan en jy weer terugval na die Joodse geloof nie. Sulke afvalligheid en opstand teen God kom deur die misleiding van sonde. God het in Jesus Christus ’n uittog uit sondeslawerny, verlossing uit ’n doodsbestaan kom bewerkstellig. Nou kan ons die beloofde land van ewige heerlikheid as erfenis ontvang.

Vandag as julle sy stem hoor, moet julle nie hardkoppig wees nie... (Heb 3: 15). Wie ongehoorsaam en opstandig is, sal as gevolg van hul ongeloof omkom in die woestyn van ewige verderf. Dié wat in die geloof volhard, sal die beloofde koninkryk ontvang. Moenie terugverlang na ’n sondige bestaan sonder Christus nie. Moenie voor die poorte van die ewige koninkryk jou vertroue en geloof in God verloor nie.

Gebed

Here, help my om in die geloof te volhard. Amen.

Ds Willem Kok

Potchefstroom