Diensbaar vir God

 

Numeri 11: 4-35

 

Sonder die Heilige Gees se teenwoordigheid en werking kan ons nie kerk wees nie, geen woord oor God spreek nie en geen sekerheid in die geloof hê nie.

Ons lees in Numeri 11 van die Gees wat op Moses was sodat hy daardeur die volk kon lei en regeer. Die hooftema van hierdie gedeelte gaan oor die volk wat kla oor kos. Dit het Moses ontstel. Hy praat met die Here daaroor en hy kla oor die ondraaglike las wat die Here op hom gelê het. Dit was vir hom nie moontlik om vleis aan die volk te voorsien nie. Hulle het ’n onweerstaanbare lus vir vleis gehad. Moses is moedeloos. Hy sien nie meer kans vir sy opdrag nie. Hy kan nie die volk alleen dra nie. God hoor Moses se klag en gee vir hom hulp. Hy moes 70 van Israel se leiers uitkies om saam met hom die verantwoordelikheid van die volk te dra. Op hierdie leiers het die Here ook sy Gees laat kom.

Ons leer in die Nuwe Testament dat Jesus Christus die Hoof van die kerk is. Hy regeer sy kerk deur sy Woord en Gees. Hy vertrou ook sy kerk toe aan mense. Daarom roep Hy predikante, ouderlinge en diakens om vir Hom diensbaar te wees in sy kerk.

Elke lidmaat het egter ook ’n verantwoordelikheid. Ons word almal geroep om uit dankbaarheid dienswerk in die kerk te verrig. Ons moet nie net die evangelie hoor nie, maar ook meewerk aan die verkondiging daarvan. Elkeen van ons moet ’n beelddraer van Christus in die wêreld wees. Ons moet medewerkers wees wat diensbaar vir God is. So is ons waarlik kerk van Jesus Christus. Dit kan ons natuurlik net doen as God deur sy Gees by ons woon.

Ds Willem Kok

Potchefstroom