God se genade is nie goedkoop nie

 

Romeine 6: 1-14

 

In hierdie Skrifgedeelte word groot klem op die genade van God gelê. Die genade van God in Jesus Christus is vir ’n sondaarmens oorweldigend en bevrydend. Dit is eintlik ’n boodskap wat te goed klink om te glo. Sommige mense wat hierdie boodskap gehoor het, het gesê: As God se genade so groot is, kan ons ons maar oorgee aan die sonde, God sal vergewe. Ander wou nie aanvaar dat ’n mens niks vir jou redding hoef te doen nie. Daarom het hulle die klem swaar op goeie werke laat val.

Wanneer ’n mens God se genade verkeerd verstaan, kan jy dink dat jy vry is om te doen wat jy wil. Dit is juis van hierdie verkeerde verstaan dat Paulus praat. Wanneer ’n mens verstaan hoe duur daar vir jou sondes betaal is, stel jy elke deel van jou liggaam in diens van God as werktuig om te doen wat God wil. Hierdie in diens van God stel, gaan oor ’n lewe waarin God vir jou alles is. In so ’n lewe laat jy jou deur God lei in jou denke, woorde en dade.

Omdat Jesus Christus ons Verlosser is en omdat die sondige mens saam met Christus gekruisig is, is ons vry van die mag van die sonde. Ons is nou dienaars van God. Oortuig van die genade van God, doen ons werke uit dankbaarheid. Dankbaarheidsdade moet van harte wees. Dit gaan oor ’n lewe in dankbaarheid, waar ’n mens elke deel van jou liggaam in diens van God stel.

God se genade is nie goedkoop nie. ’n Mens kan nie leef soos jy wil en jou op God se genade beroep nie. Jy kan jouself nie red nie. Daarom kan jy ook nie roem op jou goeie dade nie. Redding is ’n genadegawe.

Gebed

Here, help my om elke deel van my liggaam dankbaar in u diens te stel. Amen.

Ds Willem Kok

Potchefstroom