Kennis is ’n goue sleutel

 

Jesaja 28: 23-29

 

Dit is opmerklik hoeveel jy moet weet voor jy besef hoe min jy weet. Kennis is eintlik ’n goue sleutel. Kennis sluit vir ’n mens baie deure oop. Dit is waar van ons aardse lewe. Dit is ook waar van ons ewige lewe. Kennis wat van God kom, het nie net betekenis vir ons aardse lewe nie, dit deurbreek ook alle grense. Dit bring vir ons hoop en breek vir ons die toekoms oop. Hierdie kennis kom nie noodwendig met boekekennis of geleerdheid nie. God skenk dit deur sy Gees en Woord. Hierdie kennis wat van God kom, verander ons lewe.

Die wysheidsgedig in Jesaja 28 is ’n oproep aan ’n ongehoorsame volk wat nie wou luister nie. Hulle het gesê: Vir wie wil Jesaja leer…? Hulle wou nie hoor dat hul redding geleë is in die kennis wat van God kom nie. Ook vir ons bring die kennis wat van God kom redding. Die kennis wat van God kom, leer ons van Jesus, van sy kruis en sy opstanding. Dit leer ons dat ons wat sondaarmense is, deur Jesus Christus gered is. God het reeds vir ons die reddingstyd laat aanbreek. Op die regte tyd sal Hy sy Seun stuur om ons te kom haal. Terwyl ons op die wederkoms wag, leef ons in die tyd van die Heilige Gees. Gedring deur die Gees van God, moet ons die evangelie verkondig sodat mense tot kennis van God kan kom. Self kan ons nooit genoeg van God leer nie. Wie na die Woord van die Here luister, sal kennis van die Here ontvang. Kennis wat van God kom, is die goue sleutel wat die hemele vir ons oopsluit.

Ons leer in die Heidelbergse Kategismus dat geloof kennis van die Woord van God is, maar ook vertroue in die God van die Woord. Die kennis wat van God kom, lei tot ontmoeting met God. Wie in verhouding met God leef, deel in die redding waarvan ons in die Woord leer.

U woord is soet gevul met wysheid, dit hou my op die regte pad.

Vol liefde peins ek daaroor altyd om dit ten volle te bevat.

Die wysheid wat ek daaruit haal, verhinder dat ek sal verdwaal.

(Psalm 119: 18)

Ds Willem Kok

Potchefstroom