Ek het ’n fout gemaak

 

Genesis 38: 15-26

 

Ons almal het verantwoordelikhede wat gewoon deel is van ons daaglikse lewe. As gelowiges het ons ook ’n verantwoordelikheid teenoor God en ons medemens, wat te doen het met hoe ons voor God lewe en teenoor ons medemens optree. Die vraag wat in hierdie ontstellende verhaal na vore kom, is: Wat maak ons as ons besef dat ons nie altyd ons verantwoordelikhede nakom nie?

Juda, een van Jakob se seuns, was maar ’n belhamel op sy tyd. Saam met sy ander broers het hulle sy jonger broer Josef as ’n slaaf aan Midianitiese handelaars verkoop en daarna vir sy bejaarde vader daaroor gejok. Nie eens die hartseer van ’n gebroke vader kon hul harte versag nie.

Net so onsensitief was sy optrede teenoor sy skoondogter Tamar. Omdat sy steeds kinderloos was na haar eerste twee mans se dood, moes hy, volgens gebruik, haar aan ’n derde seun, Sela, as vrou gee. Maar Sela was nog jonk en sy is eers teruggestuur na haar eie pa. Toe Sela grootgeword het, het Juda sy verantwoordelikheid teenoor haar vergeet en steeds niks vir haar gedoen nie. Tamar het besef sy sal self ’n plan moet maak om haar skoonpa te dwing om sy verantwoordelikheid teenoor haar na te kom. Hoe gaan sy oorleef as haar eie pa nie meer daar is nie? Vrouens was afhanklik van die mans in hul lewens om hulle te versorg. Eers haar pa, dan haar man en uiteindelik haar seuns. Dit is hoekom sy so ’n strik vir haar skoonpa gestel het.

Natuurlik was Juda geskok oor haar swangerskap en gereed om haar te laat boet. Dan die karaktertoets as hy besef hyself is die skuldige wat haar swanger gemaak het. Hy besef hy is skuldig omdat hy nie sy verantwoordelikheid teenoor haar nagekom het nie en sy dus gedwing was om verkeerd op te tree. Dan neem hy stappe om reg te stel waar hy verbrou het en haar verder te versorg. So behoort ons ook al ons verantwoordelikhede na te kom, dit is die regte ding om te doen. En waar ons besef ons het dit nie gedoen nie, behoort ons groot genoeg te wees om dit te erken en reg te maak waar ons verbrou het.

Ds Chris le Roux

Stellenbosch