’n Onbekende God?

 

Handelinge 17: 16-23

 

Dit was nou slim – bereik hierdie moeilike gehoor deur aan te sluit by iets wat vir hulle bekend is. Trek eers hul aandag deur hulle te prys – ek kan sien dat julle baie godsdienstig is. Dan die troefkaart – julle het ’n altaar vir ’n onbekende god. Kom ek vertel vir julle van daardie onbekende God! Derdens sê hy dat een van hul eie digters al oor dié God geskryf het, en verwys waarskynlik na die Griekse digter Aratus se gedig oor Zeus: For we too are his offspring.

Ons is gelukkig, vir ons is God nie onbekend nie, maar ’n bekende God. Tog het hierdie gedeelte my laat wonder: Is God regtig so bekend as wat mense soms te kenne gee? Is Hy nie eintlik maar steeds ’n onbekende God nie? Ja, ons ken Hom, tog ken ons Hom ook nie. Ons weet net dit wat ons in sy Woord oor Hom lees, en dit wat ons van Hom ervaar in ons lewens, en dit is so min.

Dit is goed om soms te onthou ons weet eintlik so min van Hom af. Hy is immers God, nie ’n supermens nie. Hy is totaal anders as enigiets of enigiemand wat ons ken of van weet. Niks of niemand is soos Hy nie, want Hy is nie geskep nie, Hy is die Skepper. Dit behoort ons baie nederig te maak in ons uitsprake oor Hom en sy wil, nederig en ook huiwerig. Mense kan so maklik maak asof hulle alles van Hom weet of sy wil volkome ken. Daarom kan mense ook maklik namens Hom ander veroordeel. Die feit dat ons die Bybel het as Woord van God, beteken nog nie ons het God self, of beskik oor God self nie. God is immers baie meer as sy openbaring en dit mag ons nooit vergeet nie. Ons ken Hom dus net vir so ver Hy ons toelaat om Hom te ken.

Maar dit beteken nie ons kan nie in ’n verhouding met Hom staan nie. Ons kan, want die bietjie wat ons van Hom weet, is genoeg. Ons weet dat Hy ons volkome ken en dat Hy altyd daar sal wees vir ons, en dit is genoeg! Daarop kan ons vertrou en daaraan kan ons vashou.

Ds Chris le Roux

Stellenbosch