Moet jou nie met as besig hou nie

 

Jesaja 44: 9-20

 

In die antieke tyd het die mense graag gevra: Wie se god is die magtigste? Die Judeërs wat in ballingskap weggevoer is, moes gedurig hoor hoe die Babiloniërs daarop roem dat hul gode magtiger is as die Judeërs se God, aangesien die Babiloniërs die oorlog gewen en die Judeërs se heiligdom vernietig het. Geen wonder die volk was op moedverloor se vlakte nie.

Die profeet moes hulle met nuwe moed vervul. Daarom hierdie spotlied wat hulle herinner dat hul God die enigste God is. Dit dryf die spot met die Babiloniërs wat roem op gode wat nie regtig bestaan nie, wat vertrou op gode wat van geen nut en waarde is nie. God is die Skepper van hemel en aarde. Hul gode, daarenteen, word deur mense geskep. God gee krag waar mense krag nodig het, maar hul gode tap die ystersmid se krag sodat hy naderhand uitgeput en swak is.

God woon in die hoogste hemele, maar hul gode word na ’n lang en uitgerekte proses deur skrynwerkers gemaak, om uiteindelik in mense se huise te woon. Boonop gebruik hulle hout wat andersins net goed genoeg sou wees om as brandhout gebruik te word, brandhout met geen ander nut as om tot as verbrand te word nie. As jy op daardie gode vertrou, bedrieg jy jouself – iemand wat hom met as besig hou, laat hom mislei deur sy eie bedrieglike hart.

En ons, op wie of wat vertrou ons in ons lewens? Vertrou ons werklik op God alleen, of vertrou ons ook maar op tydelike dinge, dinge wat geen ware betekenis aan ons lewens kan gee nie? Ja, om op God te vertrou, gaan nie ons tydelike moeilikhede wegneem nie, maar dit bring blywende vrede, troos en hoop. Gesang 491 is een manier om saam te vat wat vertroue op die lewende God beteken.

Hom het ek lief, Hy lei my op sy pad en rig daarop my kinderlike treë.

Hy ken die hindernisse op my weë en voor ek val, het Hy my hand gevat.

(Gesang 491: 4)

Ds Chris le Roux

Stellenbosch