Kortpaaie?

 

Jeremia 7: 1-11

 

Mense soek graag na kortpaaie. Soos die student wat raai wat gevra gaan word in die eksamen en dan net dit leer. Of mense wat hul spaargeld belê in ’n skema wat hoë rente belowe, al klink dit te goed om waar te wees. Of almal wat die boek koop of die seminaar bywoon wat vinnige rykdom belowe, al is dit uiteindelik net die aanbieder of die skrywer wat ryk word.

Selfs in die geloof soek mense kortpaaie. Hoeveel boeke is nie al geskryf nie met reseppies oor hoe om God se seën te verseker? En wat van die belofte wat ons gedurig hoor dat ons net sterk genoeg moet glo en God sal sorg dat ons gesond word? Verbreek die binding van die satan, en jy is ontslae van al jou probleme en krisisse.

In die gedeelte wat ons gelees het, het die volk ook kortpad gesoek. Ja, hulle het swaargekry, deels as gevolg van koning Jojakim, die koning wat gedoen het wat sleg is in die oë van die Here, se dwase optrede met sy opstand teen die Babiloniërs, en deels juis as gevolg van die bedreiging van die Babiloniërs. Maar hulle het self ook tot hul ellende bygedra weens hul betrokkenheid by afgodery en die sosiale onreg wat hulle gepleeg het. Nou is hulle in die moeilikheid en soek hulle God se beskerming.

Maar toe gaan soek hulle ook ’n kortpad. Nie toewyding nie, maar uiterlike handelinge. En net om seker te maak, volg hulle die Babiloniërs se voorbeeld. Die Babiloniërs het geglo dat jy die gode se beskerming kan verseker deur die god se naam drie keer te herhaal. Daarom het hulle by die tempel gekom en drie keer herhaal: Dit is die Here se tempel.

Die profeet se reaksie? Kortpaaie werk nie. Los die rympie en doen wat reg is. Maar wat is reg? Herstel die verhouding met God deur op Hom alleen te vertrou en Hom alleen te dien, en herstel die onreg in die land deur diegene wat verdruk is, die weduwees, wese en vreemdelinge, te versorg. Basies dit wat Jesus Christus ook van ons gevra het: geloof en liefde, liefde vir God en liefde vir jou naaste soos vir jouself.

Ds Chris le Roux

Stellenbosch