My skaduwee is oor julle

 

Lukas 9: 28-35

 

In ons kultuur is skaduwee meestal simbolies van iets wat donker en minder mooi is. Dink maar hoe mense sê ons het sy skadukant gesien, of die slegte nuus gooi ’n skaduwee oor die feesvierings. In die Bybel is skaduwee simbolies van die mens se sterflikheid, sowel as van beskutting en beskerming. Daarom lyk dit of die uitdrukking skaduwee gooi in ons gelese gedeelte nie net toevallig daar is nie. Om dit te verstaan, moet ons eers kyk na wat op die berg gebeur het. Alles gaan terug na Herodes se vraag aan die begin van die hoofstuk: Wie is hierdie man?

Die antwoord kom op drie vlakke:

Wat die mense oor Hom sê: Johannes die Doper, of Elia, of ’n profeet van 1. die ou tyd.

Wat die dissipels (by monde van Petrus) oor Hom sê: die Gesalfde van God. 2.

Wat God oor Hom sê: 3. Dit is my Seun wat Ek uitverkies het.

Van profeet tot Messias tot Seun van God, sy finale verheerliking hier op die berg. In die proses gebeur drie wonders: (1) Sy voorkoms verander en sy klere word skitterwit. (2) Skielik is daar twee figure by Hom, Moses en Elia, die twee wat volgens oorlewering nie gesterf het nie. Elia wat lewendig weggevoer is na die hemel, en Moses wat volgens ’n bepaalde tradisie, omdat niemand weet waar hy begrawe is nie, ook weggevoer is na die hemel. Twee figure wat Jesus met raad vanuit die hemel kom versterk voor Hy sy lydensweg stap. (3) ’n Stem uit die hemel wat aankondig wie Jesus regtig is en wat hulle oproep: Luister na Hom! Terselfdertyd gooi die wolk sy skadu oor hulle, die wolk wat God se teenwoordigheid voorstel. So asof daar nog ’n boodskap uit die hemel kom, onuitgespreek: Julle wat na Hom luister, oor julle gooi Ek my skaduwee, oor julle ontferm Ek my. Ek sal vir julle ’n beskutting wees as julle bedreig voel, ’n anker as julle ronddobber, uitkoms in jul sondenood en sterflikheid. So sal Ek wees by elkeen wat aan My behoort.

Dit is die wonder van God se genade – sy skaduwee is ook oor jou en my!

Gesang 501: 1-2

Ds Chris le Roux

Stellenbosch