Teleurgesteld, maar begenadig

 

Rut 1

 

Dikwels stel die loop van die lewe ons teleur. Dinge werk nie uit soos ons gehoop het nie. Soms raak ons selfs verbitterd daaroor; ja, selfs verbitterd teenoor die Here. Die verhaal van Rut vertel van ’n man en vrou se drome vir ’n beter toekoms, van lewens wat anders verloop het as wat hulle gehoop het, en van Naomi se bitter teleurstelling.

Toe Naomi platgeslaan na Israel terugkeer, ontdek sy tot haar verbasing dat die Here steeds sorg. En hoe doen Hy dit? Eers deur ’n liefdevolle, lojale skoondogter, Rut. ’n Weduwee, ’n vreemdeling, ’n uitlander. En toe deur ’n verlangse familielid, Boas, wat Naomi saam met Rut onder sy vlerk neem. Wat beteken die liefde en lojaliteit van ’n enkele mens vir jou as jy platgeslaan en moedeloos is? Hoe beleef ’n mens die liefde en sorg van die Here in die uitkoms wat ’n vriend, familielid of vreemdeling jou bied?

Die verhaal van Rut wys dat gelowiges nie swaarkry gespaar word nie, maar dat die Here in ons swaarkry mense op ons weg bring om ons staande te hou en in nood uitkoms te gee. Dit is soms ook mense van wie ons dit nooit sou verwag nie, mense wat groot opofferings maak om ons te help, mense wat selfs help ten koste van hulleself.

Ook ons word deur die liefde van God opgeroep om die las van ander mense om ons ligter te maak. Ons moet Rut wees vir Naomi, Boas vir Rut. Ons moet probeer om iets van die Here Jesus self vir ’n arme, ’n ellendige of ’n uitgeworpene te wees. Wanneer ons dit doen, beleef mense gemeenskap met God. Hiervan getuig ons ook wanneer ons saam met ander gelowiges in die kerk sit, mense wat deur die liefde van God aan mekaar gebind word. Ons is ’n nuwe gemeenskap: nie ’n familie nie, nie ’n volk nie, maar ’n gemeenskap van begenadigdes. Daarom getuig elkeen wat hier sit: Waar daar liefde is, en deernis, daar is God die Heer (Ges 526).

Dr Wouter van Wyk

Sekretaris Kommunikasie