As die werklikheid ons oorweldig

 

Psalm 137; Openbaring 14: 1-13

 

Daar is sekere werklikhede wat eenvoudig te pynlik is om voor oë te hou: mishandeling as kind, verkragting, ’n gewelddadige rooftog, die dood van ’n geliefde, die ervaring van oorlog, en vele meer. Psalm 137 getuig van sulke onuitspreeklike trauma, van ’n werklikheid wat mense oorweldig. Die mense van Juda het alles verloor – hul onafhanklikheid, hul vestingstad Jerusalem, hul tempel, hul koning, hul hoop. Hulle is duisende kilometers weg van hul eie land in ’n vreemde Babilonië, vrygelaat om daar te leef of te krepeer. Onder sulke omstandighede hou ’n mens vas aan elke sprankie hoop, selfs die hoop wat wraakgedagtes bied!

En tog verander selfs die pynlikste werklikheid mettertyd. Niks bly dieselfde nie. Geen menslike mag bly vir ewig staan nie, al wil elke regering en supermoondheid graag hê mense moet so dink. Die magtige Babiloniese Ryk, die Persiese Ryk, die Grieks-Hellenistiese Ryk het gekom en gegaan. En toe kom die allemintige Romeinse Ryk met sy geleerdheid en tegnologie, en ongenadige wreedheid wat teen die einde van die eeu genadeloos gerig is teen die ontluikende Christelike kerk.

In hierdie tyd is die Openbaringboek geskryf. Rome is die nuwe Babilon wat van gelowiges bannelinge maak in hul eie land, wat gelowiges met vervolging en bespotting van God wil laat vergeet. Maar Openbaring herinner gelowiges daaraan dat God die geskiedenis verander.

Terwyl ’n mens dikwels later in jou lewe kan sien dat die pynlike werklikhede van vroeër weg is, is daar telkens weer ’n nuwe krisis. Maar juis wanneer jy ’n volgende krisis ervaar, is dit waardevol om te onthou dat geen aardse mag vir ewig bly bestaan nie en dat niks onveranderd bly nie. Net aan God se heerskappy kom daar geen einde nie. Hy skep ’n nuwe hemel en ’n nuwe aarde; Hy droog al die trane af. Aan sy liefde vir ons verander daar nooit iets nie. Niks kan ons skei van die liefde van God nie, dié liefde wat Hy in Christus Jesus aan ons betoon het (Rom 8: 31-39).

Dr Wouter van Wyk

Sekretaris Kommunikasie