Wie is belangrik?

 

Markus 9: 30-37

 

In Jesus se tyd is mense se status nie deur rykdom bepaal nie, want feitlik almal was brandarm. Mense se status is bepaal deur hul verbintenis met belangrike mense of families, deur die plek van hul afkoms en die respek wat hulle by ander mense afgedwing het. Jesus was nie in die oë van sy eie gemeenskap ’n belangrike mens nie. En tog het Jesus by mense respek afgedwing deur sy kennis van die skrif en deur die verstommende dinge wat Hy gedoen het.

Jesus se dissipels volg Hom as ’n wonderdoener. Vir hulle is status baie belangrik. Maar dan konfronteer Jesus hulle: As iemand die eerste wil wees, moet hy die heel laaste en almal se dienaar wees (Mark 9: 35). Hy demonstreer dit deur ’n kind nader te trek en te sê: Elkeen wat so ’n kindjie in my Naam ontvang, ontvang My; en elkeen wat My ontvang, ontvang nie net vir My nie, maar ook vir Hom wat My gestuur het (Mark 9: 37).

Kinders is nie vir Hom kosbaar net omdat hulle klein en oulik is nie. Kinders is vir Jesus kosbaar omdat hulle nederig is, afhanklik, opreg, sagmoedig en vol deernis, eerlik, vredeliewend en bereid om te dien. Dit is die waardes wat Jesus in sy bergprediking aan alle mense voorhou (vgl Matt 5: 3-10). Kinders was simbool van alle onbelangrike mense. Hulle is vir Jesus so belangrik dat Hy waarsku dat die een wat so ’n kleintjie verlore laat gaan, eerder met ’n meulsteen om die nek in die see gegooi moet word (Mark 9: 42). Jesus het geen onderskeid getref tussen volwassenes en kinders nie, of tussen vername en naamlose mense, Jode en vreemdelinge, rykes en armes, mans en vrouens nie.

Wie is vir ons belangrik? Dié met invloed? Dié wat ons lotgevalle kan bepaal? Of is elke mens belangrik omdat hy of sy ook ’n skepsel van God is? Wys ons dit vir mekaar, vir elke kind in die gemeente en vir elke vreemdeling wat by die kerkdeur instap? En vir vreemde mense, vir die mense saam met ons op die pad en in die winkel, vir die mense wat ons bedien?

Dr Wouter van Wyk

Sekretaris Kommunikasie