’n Strikvraag oor die huwelik en egskeiding

 

Matteus 19: 1-12

 

Die Fariseërs toets Jesus met ’n strikvraag: Mag ’n man sommer oor enige ding van sy vrou skei? (Matt 19: 3). Sê Jesus Ja, is Hy ’n liberalis wat die wet (Eks 20: 14) en die huwelik as instelling van God minag. Sê Hy Nee, wil hulle weet hoekom die wet van Moses (Deut 24: 1) vir egskeiding voorsiening maak. Eintlik wil hulle hoor of Hy Hom sal uitspreek teen ’n algemene praktyk, en of Hy op belangrike mense se tone sal trap.

In Jesus se tyd is ’n huwelik gewoonlik deur die familie gereël, en die manlike hoof van die huis het alle besluitnemingsmag gehad. Die man kon van sy vrou skei, maar die vrou nie van haar man nie. Die vrou kon teen haar man egbreuk pleeg, maar die man nie teen sy vrou nie. Egskeiding het skande oor die vrou en haar familie gebring.

Teen hierdie agtergrond gryp Jesus se antwoord verder terug as die wet van Moses: Hy sê dat God reeds by die skepping man en vrou as hulp vir mekaar geskep het. Egskeiding was nooit God se bedoeling nie, maar Moses het later toegewings gemaak net om hardkoppige mense se hardvogtige optrede ordelik te reël. En, sê Jesus, dis nie net ’n vrou wat deur owerspel kan egbreuk pleeg nie, maar ook die man (Matt 19: 9). Jesus maak nie die wet ongedaan nie, maar dring daarop aan dat almal aan die bedoeling van die wet gehoor moet gee. Mense moenie uitsonderings en verskonings soek nie, hulle moet aan God se bedoeling gehoor gee.

Vandag vra mense ook graag allerhande strikvrae oor die huwelik. Maar so soek mense maar net weer na skuiwergate. Gelowiges neem nie hul vertrekpunt in die gebroke werklikheid nie. Gelowiges vra eerder na God se bedoeling. God het man én vrou na sy beeld gemaak om sy wese in die wêreld te weerspieël: liefde en deernis. Bewys die liefde en deernis van God aan mekaar, en wys dít vir ’n skeptiese wêreld.

Dr Wouter van Wyk

Sekretaris Kommunikasie