Die gesindheid van ’n slaaf of ’n kind

 

Galasiërs 3: 26 – 4: 7

 

In die Bybelse tyd was die familie die belangrikste onderdeel van die samelewing. Almal moes deel wees van ’n familie om beskerming te geniet en ’n eerbare plek in die samelewing te hê. ’n Familie het bestaan uit die familiehoof, sy kinders en hul mans of vrouens, hul kinders, en die slawe. Die familiehoof kon ook besluit om iemand van buite in sy familie of huishouding op te neem.

Teen hierdie agtergrond skryf Paulus aan die gemeente in Galasië, wat bestaan het uit Joodse Christene en lidmate wat uit die heidendom tot bekering gekom het. Eerstens benadruk hy dat almal – Joodse Christene en Christene uit die heidendom – nou deel van dieselfde familie was. Deur hierdie geloof in Christus Jesus is julle nou almal kinders van God (Gal 3: 26). Tweedens redeneer hy dat Christus die onderskeid tussen kind en slaaf opgehef het. Hoewel slawe in die gemeenskap deel gevorm het van die familie, het hulle nie dieselfde status as die volwasse lede van die familie geniet nie en kon hulle natuurlik nie op ’n erfporsie aanspraak maak nie. Ook daardie onderskeid bestaan nie meer in die familie van gelowiges nie. Almal is nou erfgename wat God mag aanspreek as Ons Vader.

Maar dit word dan die basis vir sy oproep oor die manier waarop gelowiges moet leef. Soos kinders wat hul pa respekteer en sy goeie naam in die wêreld wil eer aandoen. Nie soos slegte slawe wat op elke denkbare manier probeer om die baas se voorskrifte te ontduik nie. Soos kinders wat hul pa se eiendom wil uitbrei omdat hulle weet dat dit hul erfporsie is. Nie soos slawe wat net kripvreters is, soos stakers wat net eise stel en niks bydra tot hoër produktiwiteit nie.

Dit is ook wat ons ons kinders moet leer – die etiek van kindskap, die waardestelsel van erfgename: Moenie aan wette vaskleef nie, maar aan waardes. Moenie soos ’n kansvatterslaaf leef nie; leef soos ’n erfgenaam. Moenie in jou lewe jou eie roem en voordeel najaag nie, maar soek allereers die koninkryk van God.

Dr Wouter van Wyk

Sekretaris Kommunikasie