Om geseënd te wees

 

Matteus 5: 3-12

 

Gelowiges besef dat ’n mens dit wat aan die lewe kwaliteit gee en waarna mense gewoonlik smag net van God as ’n geskenk kan ontvang. Daarom lyk die lewensvrae van gelowiges ook soms anders as dié van ander mense. Gelowiges vra dalk: Hoe kan ek heil van God ontvang? Hoe kan ek God se seën ontvang? Wat moet ek doen om geseënd te kan lewe? Die saligsprekinge gee aan ons ’n goed deurdagte antwoord op hierdie en soortgelyke vrae.

Telkens hoor ons in die saligsprekinge geseënd is dié… Maar wat beteken dit om geseënd te wees? Dit beteken om in die volle, onoortreflike sin van die woord gelukkig te wees. Dadelik, as ons dít hoor, vra die meeste van ons skepties: Is dit werklik moontlik om volkome gelukkig te kan wees? Matteus se antwoord is dat dit wel moontlik is. Waar God die onbetwiste Heerser van alles is, ervaar ons volkome geluk.

Dié wat arm van gees is en daarom weet dat hulle afhanklik van God is, kan veral seën van God verwag. Die woord vir arm wat in die Grieks gebruik word, dui die armstes van die armes aan, die bedelaars, die laagste sosiale stand in die samelewing. Die uitdrukking arm van gees dui nie op mense wat uit eie vrye keuse arm is, of op mense wat verstandelik gestremd is nie, maar wel op mense wat soos bedelaars voor God is, mense wat besef hulle staan met leë hande voor God; mense wat weet hulle het niks om op aanspraak te maak voor God nie.

Matteus dwing ons om te vra: Hoe soek ons in die lewe? Soek ons na vervulling deur geweld en vervolging, of soek ons na vrede, selfs al vra dit van ons lyding? Baie mense wat aanspraak maak op die koninkryk van God, sal voor God moet antwoord oor hul dade wat in teenspraak met God se ryk is. Ander op wie daar weer neergesien word, veral in vroom godsdienstige kringe, sal deur God in genade aangesien word.

Dr Gafie van Wyk

Kaapstad