Kommer

 

Matteus 6: 25-34

 

In donker dae is ons dalk meer as in goeie tye bewus van ons afhanklikheid van God. Dan bid ons met groter erns dat Hy vir ons sal voorsien en ons sal seën. Ons teks sê egter: Moet julle nie bekommer oor julle lewe, oor wat julle moet eet of drink nie, of oor julle liggaam, oor wat julle moet aantrek nie. Is die lewe nie belangriker as kos en die liggaam as klere nie? ...Julle hemelse Vader weet tog dat julle dit alles nodig het.

Beteken dit nou dat ons maar ongeërg kan lewe, sonder om ons oor enige iets te bekommer, want God sal mos voorsien? Beteken dit dat ons sorgeloosheid belangeloosheid moet word? Nee, want ons teks sê ook: Beywer julle allereers vir die koninkryk van God en vir die wil van God. Letterlik staan daar in die Grieks: Beywer julle allereers vir die koninkryk [van God] en sy geregtigheid. Die koninkryk is die heerskappy van God waaraan ’n mens deel kry deur die genade van God. Teen hierdie agtergrond beteken die uitdrukking dat die mens hom vir die geregtigheid moet beywer dat hy so moet lewe dat sy handeling afgestem word op God se wil. Om na God se ryk te soek, is nie ’n passiewe wag nie, maar die konkrete doen van dade van geregtigheid. Hierdie verduideliking pleit nie vir ’n godsdiens van geregtigheid deur goeie werke nie. Dit beklemtoon bloot dat God as die God van geregtigheid van ons, die gelowiges, verwag om dade van geregtigheid te doen.

Ons teks sê nie: Moenie bekommerd wees nie, God sal wel sorg. Dit vra: Wat is jou uitgangspunt in die lewe? Is dit kos en klere, of is dit om God se wil te doen? Ons kan nie net dié helfte van die teks glo wat ons pas nie. Ons kan nie alleen op God se versorging wil hoop maar van sy opdrag vergeet om sy ryk te soek nie.

Dr Gafie van Wyk

Kaapstad