Oordeel

 

Matteus 7: 1-6

 

Moenie oordeel nie, sodat julle nie geoordeel word nie. Die Griekse woord wat Matteus gebruik en wat in Afrikaans met oordeel vertaal word, het ’n breë veld van betekenis. Dit beteken om reg te spreek, om as regter op te tree, of om ’n oordeel te vel. Sommige mense probeer om hierdie vers se trefkrag te beperk tot die persoonlike lewe van individue, met ander woorde, ek as persoon moet nie oor ander oordeel nie, maar die reg van die land (en die kerk) moet wel van krag bly. Hierdie spreuk behoort nie tot die private lewens van individue beperk te word nie, want dit het universele en grondige betekenis. In die lig van God se ryk wat op hande is, moet die oordeel van mense oor mense met deernis en genade getemper word.

Natuurlik was Jesus nie so naïef om ’n wetlose gemeenskap te bepleit nie. Hy wil egter dat ons in gedagte hou dat ons wat oor ander oordeel self voor die regterstoel van God sal moet staan. Almal – ook dié wat oor ander oordeel en oor hulle reg spreek – sal aan God rekenskap moet gee van hul optrede. As jy sonder enige genade die reg van die dag laat geld of daarop aandring dat geregtigheid altyd vir jou moet geskied, moet jy nie verbaas wees nie as God ook die streng maatstawwe van die wet laat geld in sy oordeel oor jou. Indien jy genadig is teenoor ander, sal God aan jou genade betoon.

’n Splinter in ’n oog sal die oog ook so laat traan dat die oog nie sal kan sien nie. ’n Balk sal die oog vergruis; dit sal die oog totaal en al verblind. Slegs as jy bewus is van jou sonde en dit voor God bely, slegs as jy besef dat jy as sondaar alleen uit God se genade leef, sal jy reg en billik op jou broer se sonde kan reageer. Sonde kan nie misgekyk word asof dit nie bestaan nie. Die vraag is egter hier: Tree ons as geloofsgemeenskap met deernis teenoor sondaars op?

Dr Gafie van Wyk

Kaapstad