Twee fondamente

 

Matteus 7: 24-27

 

Matteus sluit die bergrede met ’n dubbelgelykenis af. Hierdie dubbelgelykenis stel die leser voor die groot alternatiewe van die lewe. In hierdie verband stem dit ooreen met die slot van die Heiligheidswet (Lev 26) en Deuteronomium 30: 15-20. In Levitikus 26: 3 lees ons As julle my voorskrifte nakom, my gebooie gehoorsaam en daarvolgens lewe, sal Ek… en dan word berig hoe God die volk sal seën. In vers 14 lees ons weer As julle egter nie na My luister nie en nie alles doen wat Ek julle beveel het nie, as julle my voorskrifte en bepalings verwerp en met minagting behandel, sodat julle nie my bevele nakom nie en my verbond verbreek, sal Ek die volgende doen... en dan word berig hoe God die volk sal straf. Deuteronomium 30: 15 stel die alternatiewe duidelik: Ek het vandag die lewe en die voorspoed, die dood en die teenspoed aan jou voorgehou. Die volk moet kies tussen lewe en dood. Die saaklike dele van die gelykenis praat van hierdie woorde. Dit is duidelik dat hierdie uitdrukking op die bergrede van Jesus dui. By die laaste gerig van God sal die mens se werke op die proef gestel word. Wie ag slaan op die bergrede, is wys en sal stand hou by God se gerig. Wie ag slaan op die bergrede, bou op rots!

Geen spesifieke verwysende assosiasies word met die woord huis verbind nie. Die konteks dui aan dat dit hier oor die gerig van God gaan. Die onsimmetriese slotsinne van die dubbelgelykenis val op. Vers 27 dui ’n katastrofe aan. Die klem val hier op die laaste waarskuwing wat aan die katastrofe gekoppel word. Die huis wat op sand gebou is, stort nie net in tydens die storm nie. Dit word ook heeltemal verwoes. Moenie dwaas wees en die dood kies nie. Dis duidelik dat die huis wat op sand gebou was nie weer herbou of herstel kan word nie. Maak nou die regte keuse!

Dr Gafie van Wyk

Kaapstad