Martelaarskap en die Christendom

 

Lukas 6: 22

 

Die Christelike godsdiens is onlosmaaklik aan verwerping, vervolging en martelaarskap gekoppel. Waar erns met die Christelike geloof gemaak word, het mense dit nie maklik nie. Jesus het vroeg in sy bediening sy volgelinge gewaarsku dat mense hulle gaan haat, uitskel, vermy en verstoot. Die navolging van Jesus Christus is dus nie ’n romantiese affêre nie. Dit het met menslike pyn en vernedering te make.

Waarom word Christene gehaat en uitgeskel? Een van die baie redes het te make met ons weiering om die lewe te verstaan soos die massas rondom ons. Daar is massas mense wat lewe om maar uiteindelik bloot te sterwe. Hulle lewe sonder om iets ná die dood te verwag. Mense wat sonder hoop lewe, verdra dit baie moeilik dat ander wel met hoop lewe en sterwe. Die gedagte dat ander iets mag toeval wat hulle moet ontbeer, is vir hierdie mense onaanvaarbaar. Om hierdie rede reageer hulle met aggressie. Aggressie wat voortspruit uit jaloesie op mense wat iets ontvang wat hulle nie ontvang nie.

Die vraag is natuurlik, hoe hanteer ons ander se aggressie? Die beste manier is om dit te verdra. Deur dit te duld, keer jy jouself om ook aggressor te wees. Jy keer jouself om ’n oog vir ’n oog te verruil – en op hierdie manier doen jy wat Jesus van jou verwag. Nog ’n manier om hierdie aggressie te hanteer, is met ’n vreugdevolle bestaan. Jou lewensvreugde sal skaamte oor die aggressor bring en hom minstens tot herbesinning lei. Christenskap lok aggressie by ander uit. Ons moet egter volhardend optree soos Christus van ons verwag. Hierdie weg is ’n lydensweg, maar dit is die enigste manier waarop martelare onreg hanteer.

Gebed

Here, Jesus Christus, maak ons gewillig om onreg te ly. Help ons om die aggressie van nie-Christene te oorwin deur geduldig te wees met hul onvergenoegdheid oor die uiteinde van hul lewens. Laat ons altyd hoopvol bly, omdat U aan ons ’n toekoms skenk. Mag die toekomstigheid van ons bestaan ander laat besin oor die toekomsloosheid van hul bestaan. Amen.

Gesang 271: 2

Prof Natie van Wyk

Ekumeniese Skakeling