Die martelaar Bartolomeus

 

Handelinge 2: 37-42

 

Bartolomeus (ook Nathanaël genoem) was een van die vroeë bekeerlinge wat in Rome gekruisig is. Sy beendere is op die eiland Lipara bewaar en in 983 nC weer na Rome teruggeneem. Op 23/24 Augustus herdenk die Rooms-Katolieke Kerk die vroom, opregte lewe van hierdie martelaar. In 1572 het Catharina de Medici (die moeder van die Franse koning) admiraal Gaspard de Coligny (die adellike leier van die Hugenote) en duisende ander Protestante na ’n huwelikseremonie in Parys genooi. Op 22 Augustus het ’n moordaanslag op De Coligny misluk en die volgende dag het koning Karel IX ’n dekreet uitgevaardig dat alle Calviniste uitgeroei moet word. Op 23 Augustus is 3 000 mense vermoor en gedurende die volgende dae ’n verdere ongeveer 30 000 mense. Toe pous Gregorius XIII van die suksesvolle moordorgie hoor, het hy uitgeroep Here, ons prys U (Te Deum laudamus) en verklaar dat hierdie moord bydra tot die meerdere eer van God (ad maiorem Dei gloriam).

Dit is tragies dat Protestante op die dag van die herdenking van die kruisiging van Bartolomeus die moord op hul voorouers moet herdenk. Albei hierdie gebeure laat ons vandag ernstige vrae vra: Is dít hoe ons wil lewe; is dít wat ons aan mense wil doen wat van ons verskil? Vanselfsprekend sal ons sê: Nee! Maar het ons werklik al afstand geneem van geweld en moordneigings? Nee, ons vernietig ander net op ’n meer subtiele manier. Ons verwoes diegene wat nie met ons saamstem nie vandag op ’n beskaafde manier. Die boosheid is nie so bloedig as in die verlede nie, maar dit is ewe boos. Wanneer ons die martelare herdenk, moet ons maar begin met selfondersoek en skuldbelydenis. Dit is baie maklik om te praat oor die booshede van ander, maar ons moet nie die sonde en boosheid wat diep in ons eie harte gegraveer is, miskyk nie. Hierdie dag is nie die dag van oordeel nie, maar eerder van die soeke na billikheid jeens ander.

Gebed

Here, vergewe wat ons aan mekaar doen en help ons om versigtig te oordeel.

Prof Natie van Wyk

Ekumeniese Skakeling