Bartolomeusnag

 

Efesiërs 5: 6-20

 

Die martelare, die mense wat bereid was om vir die evangelie te sterwe, is voorbeelde van volharding en onderskeiding. Die Franse Protestante wat in 1572 gesterf het, was mense wat volhard het in die Bybelse leer. Om reg te glo en te aanbid, was die belangrikste saak in hul lewe. Dreigemente dat hulle met hul lewens sou boet as hulle sou voortgaan om hulle teen die leer van die Roomse Kerk te verset, het hulle nie afgeskrik nie. Hulle het voortgegaan om te glo en te aanbid volgens die eise van die Skrif.

Om te volhard in die regte geloof en leer verg vanselfsprekend uiterste menslike wilskrag, inspanning en deursettingsvermoë. Volharding is egter ’n gawe van God. Volharding word aan gelowiges geskenk. Dit word geskenk, aangesien volharding in die geloof méér verg as blote menslike wil. Net wanneer volharding geskenk word, kan mense aanhou tot die einde. Die Franse Hugenote wat Kaap toe gevlug het, is daarom belangrike mense in ons geskiedenis. Hul lewensverhale is voorbeelde van volharding en om hierdie rede behoort ons jaarliks te dink aan wat ons by hulle kan leer.

Martelare is ook mense wat kan onderskei tussen waar en vals, reg en verkeerd. Martelare is mense wat nie met die massas meeloop nie, maar krities vra na wat Jesus Christus van ons verwag. Die Hugenote was mense wat aanvanklik aangevoel en later geweet het, op grond van grondige Skrifstudie, wat ’n mens behoort te glo en wat nie. Hulle het geweet dat beelde en skilderye nie magiese krag het nie en dat ’n mens jou vertroue op die lewende Heer moet plaas. Hulle het geweet dat jou sondes nie vergewe word wanneer jy geld skenk om groot kerke te bou nie, maar dat jy slegs op die kruis van Christus moet konsentreer. Daar word vandag steeds van ons verwag om te onderskei tussen regte godsdiens en verkeerde godsdiens. Ons moet aanhou bid dat die Here ook aan ons hierdie gawe sal skenk.

Gebed

Here, maak ons getrou aan U. Skenk aan ons die gawes van volharding en onderskeiding, sodat ons kan lewe tot u eer. Amen.

Gesang 489: 1

Prof Natie van Wyk

Ekumeniese Skakeling